Strana maďarskej komunity oslavuje 20. výročie svojho vzniku. Strana maďarskej koalície vznikla spojením maďarských strán na Slovensku vytvorených po zmene režimu. Zjednocujúci kongres sa konal 21. júna 1998 v Dunajskej Strede. Od pádu predošlého režimu je to prvý jednotný maďarský orgán ochrany záujmov na Slovensku, a aj vďaka nej sa podarilo začleniť Slovensko do euroatlantických štruktúr. Na kongrese 22. septembra 2012 bola premenovaná na Stranu maďarskej komunity. Pokračuje v činnosti, a už dvadsať rokov je samostatným maďarským politickým zástancom záujmov, čo je jedným základným pilierom jej činnosti a smerovania. Naďalej pokladá za svoj prioritný cieľ a poslanie: zachovanie a rozvoj maďarskej komunity vo svojom rodnom kraji. Ako stabilný člen Európskej ľudovej strany sa usiluje o vybudovanie prosperujúcej spoločnosti postavenej na princípoch sociálnej a trhovej ekonomiky, o posilnenie demokratického právneho štátu, ako aj o dôsledné dodržiavanie ľudských práv a práv slobôd, vrátane menšinových práv.

Strana maďarskej komunity považuje za svoju výraznú úlohu v roku 2018 zabezpečiť také miestne zastupovanie záujmov v jesenných komunálnych voľbách, ktoré bude mať prioritne na zreteli zachovanie a rozvoj maďarských komunít.

Ďalším dôležitým medzníkom je pre ňu voľba rezidenta republiky, po nej voľby do Európskeho parlamentu, ako aj blížiace sa voľby do NRSR.

Slávnostný kongres SMK odsúhlasil kandidáta strany na post prezidenta republiky. Je ním József Menyhárt, predseda Strany maďarskej komunity.

Strana maďarskej komunity aj naďalej pristupuje k plneniu svojich úloh zodpovedne. Nepriaznivé výsledky sčítania obyvateľstva nás povzbudzujú k tomu, aby na všetkých troch úrovniach menšinovej politiky – právna ochrana, finančné dotácie a inštitucionálne rámce – docielila značný pokrok, vrátene dosiahnutia inštitucionálnych rámcov samosprávy. Je to najdôležitejšia záruka zachovania našej komunity.

Dunajská Streda, 29. septembra 2018.

 

Címkék: József Menyhárt ,