A Magyar Közösség Pártja megalakulásának 20. évfordulóját ünnepli. A rendszerváltás után alakult pártokból szerveződött a Magyar Koalíció Pártja, amely 1998. június 21-én tartotta alakuló közgyűlését Dunaszerdahelyen. A rendszerváltást követően ez az első egységes magyar politikai érdekképviseleti szerv, tevékenységének köszönhetően is sikerült elősegíteni Szlovákia euroatlanti csatlakozását. 2012. szeptember 22-i kongresszusán a Magyar Közösség Pártja elnevezést vette fel, folytatja, és immár húsz éve az önálló magyar politikai érdekképviselet biztosítja, ami a párt működésének és irányultságának egyik alappillére. Továbbra is a felvidéki magyar politizálás szükségességét tartja szem előtt, legfontosabb célja, küldetése a szlovákiai magyarság megmaradása és boldogulása saját szülőföldjén. Az Európai Néppárt stabil tagjaként a szociális piacgazdaság elveire épülő jóléti társadalom kiépítését, a demokratikus jogállam megerősítésének elengedhetetlen szükségességét, illetve az emberi jogok és szabadságjogok – beleértve a kisebbségi jogokat – következetes kiteljesedését és betartását szorgalmazza. Politikájának két egyenrangú pillére: Dél-Szlovákia gazdasági felemelkedése, valamint a magyarság megmaradása és gyarapodásának biztosítása.

Menyhárt József (Fotó: Bodó Károly)

A Magyar Közösség Pártja a 2018-as év kiemelt feladatának tartja az idei novemberi önkormányzati választások során az olyan helyi érdekképviseletek biztosítását, amelyek a magyar közösségek megmaradását helyezik előtérbe.

További fontos mérföldkőnek tekinti a következő köztársaságielnök-választást, utána az európai parlamenti választásokat, majd pedig a soron következő parlamenti választást.

Az MKP ünnepi kongresszusa megszavazta köztársaságielnök-jelöltjét, éspedig Menyhárt Józsefet, az MKP elnökét.

A magyar Közösség Pártja továbbra is felelősséggel áll feladatai ellátásához. A számunkra kedvezőtlen népszámlálási adatok arra ösztönzik, hogy a szlovákiai kisebbségi politika mindhárom területén – jogvédelem, pénzügyi támogatások és intézményi keretek – további jelentős bővítéseket harcoljon ki, beleértve az önkormányzatiság intézményes kereteinek kivívását is. Ez lehet ugyanis megmaradásunk legfőbb biztosítéka.

Dunaszerdahely, 2018. szeptember 29.

Címkék: Menyhárt József ,