Strana maďarskej komunity sleduje novšie zvraty vo vládnej koalícii s hlbokým údivom. Po roku 2016 znovu vidíme úplnú stratu hodnoty daného slova v politickom živote, ba niektoré prejavy vládnej koalície pripomínajú komunistickú rétoriku z roku 1989.

Nemôže byť vládou stability taká vláda, ktorej najsilnejšia strana sa ponorila do bahna korupcie, kde ministri prichádzajú a odchádzajú, premiér podá demisiu, ale naďalej bude riadiť v skutočnosti už svoj prepadnutý režim.

Rozhodnutie koalície stratiacej legitimitu, o tom, že Ficova vláda bude pokračovať v činnosti pod iným názvom, prinesie so sebou ďalší prepad viery v demokratické inštitúcie a bude ďalej zvyšovať napätie v spoločnosti. Za toto je v plnej miere zodpovedná prepadnutá koalícia. Namiesto súčasnej vlády budú formálne riadiť krajinu aj naďalej figúrky odchádzajúcich funkcionárov.

Včerajšie rozhodnutie sa negatívne dotýka aj Maďarov na Slovensku, pretože zotrvanie prepadnutej koalície umožnili politici maďarskej vládnej strany, porušujúc tak svoje vyhlásenie spred 48 hodín. Vyvolalo to nespokojnosť nielen slovenskej, ale aj maďarskej spoločnosti na Slovensku.

Strana maďarskej komunity bude naďalej pokračovať v intenzívnych dialógoch so stranami demokratickej opozície o možnostiach budúcej spolupráce. Budúcnosť korupčnej vlády stojí a prepadáva na vôli ľudu prejavenej na námestiach.

József Menyhárt,
predseda SMK