Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter október 12-én az MKP meghívására a Tőketerebesi járásba látogatott, ennek kapcsán a Magyar Közösség Pártja (MKP) Királyhelmecen a Privat Cafe épületében tartott sajtótájékoztatót.

A látogatás fontosabb mozzanatairól Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter, Menyhárt József, az MKP elnöke, Kocur László pártigazgató, Furik Csaba (12), a Kassai Kerületi Önkormányzat képviselője és Takács István (65) megyei képviselőjelölt, a Tőketerebesi járás kampánykoordinátora tájékoztatták a sajtó képviselőit.

 

Menyhárt: Bodrogközben is egy erős régióért küzdünk

Menyhárt József elmondta, gyakran elhangzott a kritika, miszerint a Kassától keletre fekvő területeket elhanyagolnák a párton belül. „Az új vezetés felállása után úgy gondolom, sokat változott a helyzet. Gyakran látogatunk Ung-vidékre és a mostani kiszállásunknak otthont adó Bodrogközbe. Fontosnak tartjuk, hogy a megyei választások előtt ez a térség is érezze azt, hogy egy erős régióért küzdünk. Nagyon szerencsések vagyunk, hogy nemcsak észak felé tudunk gondolkodni, hanem bírjuk az anyaország támogatását is, gazdasági kapcsolatok és lehetőségek formájában” – szögezte le az MKP elnöke, majd hozzátette: „Ennek a térségnek a felvirágoztatását is nagyon fontos feladatnak tartjuk. Megyei választások lesznek, s örömömre szolgál, hogy ebből a térségből is nagyon erős jelölteket indítunk, velük lehetőségem volt ma találkozni, s a térség kisebb és nagyobb településeinek fejlesztését akár Kisvárda irányába közösen átgondolni. Örülünk, hogy itt lehetünk és bizonyára hamarosan újra jönni fogunk” – mondta bizakodva Menyhárt.

Seszták Miklós beszéde közben (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Seszták: Az MKP stratégiai partner számunkra

Seszták Miklós oldott hangulatban szólva közölte a jelenlévőkkel: „Akárhonnan is nézem, Bodrogköznek én vagyok a legközelebb eső minisztere”. A politikus kiemelte, hogy a magyar kormány elkötelezett az MKP irányába, „többször járt az MKP elnöke nálam, a miniszterelnök úrnál, ahol leszögeztük, hogy az MKP stratégiai partner számunkra” – mondta.

Hozzátette: „A választópolgárokat arra kérném, hogy az MKP-t válasszák november 4-én, hiszen egy olyan szimbiózis alakulhat ki az MKP és a magyar kormány együttműködéséből, ami komoly fejlesztéseket generálhat a térségben”. A politikus elmondta, hogy nagyon sok mindenről beszéltek ma, egyebek mellett a turizmusról, a borturizmusról, a térség bekapcsolásáról az integrált baromfitenyésztésbe, varrodák újraindításáról és fejlesztéséről, s minden olyanról, amit a közös múltra és jelenre építve együttesen is meg tud valósítani a két szomszédos, ma még határokkal elválasztott térség.

 

Bodrogköz „hangja” az elmúlt négy évben Furik Csaba volt

Bodrogköz „hangja” Kassa megyében az elmúlt négy évben Furik Csaba volt, mondta felvezetőjében Kocur László, ezért a négy év eredményeinek összegzésére ő a leghivatottabb. Furik beszédében a megye munkájáról szólva négy fontos területet emelt ki.

A szociális és egészségügy olyan terület, ahol a megye sokat segíthet az elesett emberek felkarolásában. Az oktatásügyet vázolva arra hívta fel a figyelmet, hogy Bodrogközben három középiskola is működik, azonban a diákok száma folyamatosan csökken, s amennyiben nincs elegendő számú tanuló, a megyének kell kiegészíteni a normatív támogatást, amit eddig sikerrel tudtak megoldani. A kultúráról szólva kiemelte, hogy négy nagy rendezvény és több kisebb bodrogközi esemény fő támogatója a megye, s az MKP kezdeményezésének köszönhetően immár tizedik éve megyei intézményként működik a Bodrogközi és Ung-vidéki Kulturális Központ. A negyedik fontos feladatkörnek a másod- és harmadosztályú utak felújítását jelölte meg, kiemelve az itt elért eredményeket. „Azonban ezen területen még hathatósabb lobbitevékenységet lehetne folytatni, amennyiben növelnénk a megyei képviselőink számát” – mutatott rá a megyei választások tétjére Furik.

Takács István, az MKP egyetlen királyhelmeci képviselőjelöltje hozzászólásában fő prioritásának azt jelölte meg, mindent elkövet azért, hogy végre megépüljön a Királyhelmeci Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola tornaterme, mert minden odajáró gyerek megérdemli, hogy méltó körülmények között tanulhasson.

A fejlesztési elképzeléseit vázolja a miniszter (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Seszták: Csak jó hírekről tudok beszámolni

Seszták Miklós igazán jól ismeri a Felvidék egyik legelmaradottabb régiójának problémáit, hiszen szülővárosa alig 30 kilométerre fekszik Királyhelmectől, s az államhatárral mesterségesen szétszakított földrajzi terület, Alsó- és Felső-Bodrogköz hasonló problémákkal küzd. Az elvándorlás, elnéptelenedés, hiányzó infrastruktúra, kevés munkalehetőség, szociális és gazdasági kilátástalanság sajnos gyakran használt fogalmak az amúgy páratlan természeti kincsekkel és épített műemléki hagyatékkal gazdagon megáldott régióban.

Felvidéken mindez a rendszerváltás után egy tudatosan végbevitt leépítés és elsorvasztás következménye, s ennek tudható be, hogy az egykor fejlett mezőgazdasági termeléssel, állattartással és jelentős iparral rendelkező régió csak árnyéka önmagának. A szolid megélhetést keresők legtöbbször az ország szerencsésebb régióit, vagy a külföldet veszik célba, hátrahagyva családjukat, szülőföldjüket, eldobva fájó múltjukat. Nem csoda, hogy csupán azt állapíthatjuk meg időközönként, hogy megint kevesebben vagyunk.

Portálunk a miniszteri látogatás kapcsán Seszták Miklóst a fejlesztési lehetőségekről kérdezte. Alsó- és Felső-Bodrogköz hasonló gondokkal küzd: elhanyagolt infrastruktúra, elnéptelenedő falvak, csekély munkalehetőség. Kormányzati szinten milyen megoldási lehetőségekben gondolkoznak a felsorolt gondok orvoslására?

„A magyar kormány tudatában van annak, hogy az ország ezen része is jelentős fejlesztésre szorul. Magyarország egyszerűen felborul, hiszen Győr, Budapest, de mondhatnám Miskolc és Debrecen vonatkozásában is, már nem találunk munkaerőt” – vázolta a politikus, hozzátéve: „Ezért is fontos, hogy Bodrogközbe, Záhony térségébe jelentős beruházásokat tudjunk elhelyezni. Ez nem könnyű, a nyugati beruházónak az ország keleti része túl távolinak tűnik, éppen ezért stratégiát is váltottunk, úgy gondolom, hogy a keleti beruházókat kell idecsábítanunk. Megpróbálunk olyan orosz és ukrán vállalkozásokat megszólítani, amelyek számára a vasút adottsága miatt is vonzó lehet ez a térség. Ez ügyben csak jó hírekről tudok beszámolni. Az elmúlt 2-3 hónapban konkrét beruházások is megvalósultak, francia és ukrán cégek telepedtek meg, s így 1-2 ezer munkahely fog létrejönni másfél éven belül. Ennek a kedvező hatása és a turizmussal együtt generált munkaerőigény egész Bodrogközre pozitív hatást gyakorol majd” – hangzott a válasz.

A helyi jelöltek gyűrűjében – Furik Csaba, Sáradi Tibor, Ilko Zoltán, Bálint Csilla, Seszták Miklós, Takács István, Kopasz József (Fotó: Szegedy László/Felvidék.ma)

Varga: A magyar régiók összefogásával komoly eredményeket érhetünk el

Portálunk nyilatkozott Varga Tibor (69) is, aki a Nagymihályi járásban, az MKP színeiben képviselőjelöltként indul a megyei választásokon.

Mondhatjuk, hogy azonos problémákkal küzd Ung-vidék és Bodrogköz, milyen megoldásokat lát kézenfekvőnek ezek orvoslására?

„Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy olyan fejlesztések valósuljanak meg régiónkban, amelyek elősegítik a fiatalok maradását, a szülőföldön való boldogulását. Az anyaország egyre több és nagyobb ilyen célú segítséget nyújt szűkebb pátriánknak is, amiért igazán hálásak lehetünk. Nem vagyunk elfeledett régió, a nemzeti fejlesztési miniszter úr látogatása is ezt bizonyítja. Hiszek abban, hogy együttes erővel, az Ung-vidék és Bodrogköz, illetve a szomszédos magyar régiók összefogásával komoly eredményeket érhetünk el térségünk fejlesztésében” – fogalmazott Varga.

 

Takács: Kassától távolabb is van élet

Lát-e esélyt arra, hogy belátható időn belül javulni fog Bodrogköz gazdasági helyzete? – faggatta portálunk a nap eredményeit taglalva Takács Istvánt (65), az MKP képviselőjelöltjét?

„Az, hogy a nemzeti fejlesztési miniszter és az MKP elnöke ellátogatott hozzánk, jelzi, hogy számukra fontos ez a régió, s egyben cáfolja a kétkedőket is, akik szerint Kassától távolabb már nincs is élet. Jelzésértéke van a mai napnak, hogy az MKP országos vezetése odafigyel ránk, a miniszter úr is úgy fogalmazott, mintha egy régió lennénk. Hiszem, hogy közösen megtaláljuk a hatékony módját annak, hogy a fejlődés irányába tartó sínre tegyük ezt a sokat próbált régiót” – fogalmazott bizakodóan Takács.
Forrás: Szegedy László, Felvidék.ma