Az SZMPSZ által közzétett beiratkozási adatok óvatos optimizmusra adnak okot. Jó jel, hogy emelkedik a beíratott jövendőbeli elsősök száma a tavalyi hasonló időszakhoz képest, noha a végleges létszámadatok csak szeptember 15-e után válnak ismertté. Mindamellett, hogy örülünk és bizakodóak vagyunk, mindenképp köszönetünket kell kifejezni azoknak, akik sokat tesznek ezért az eredményért. Szülőknek, pedagógusoknak, iskoláknak. Több civil szervezet, mozgalom fejt ki évente masszív beiratkozási kampányt, s ez hasznos, célravezető. Ugyanakkor a részsikerek arra köteleznek mindenkit, akinek az oktatáshoz köze van, hogy még nagyobb felelősséggel dolgozzanak iskoláink érdekében.  Meg kell teremtenünk azokat a feltételeket, amelyek az egyre jobb, színvonalasabb oktatás letéteményesei. Nagyon fontos a folyamatos szakmai fejlődés az iskolák részéről, egyben az intézményes garanciák kialakítása az arra illetékesek részéről. A szeptemberi tanévkezdésig hátralévő időben pedig tovább kell munkálkodni azon, hogy az emelkedő tendenciát meg tudjuk tartani, és elérjük, akár túl is lépjük az idei tanév elsőseinek számát.  Ezért úgy vélem, nagyon fontos mindig, mindenütt hangsúlyozni, hogy az anyanyelven való művelődés a legeredményesebb minden gyermek számára, s a magyar iskolákból kikerülve sikeres, teljes életet élő felnőtté válhat mindenki, aki ezért mindent megtesz.

Kiss Beáta,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke

Pozsony, 2017. május 4.