Kiss Beáta, a Magyar Közösség Pártja (MKP) oktatási és kulturális alelnöke és Vörös Péter, a Most-Híd parlamenti képviselője voltak a vendégei a Pátria Rádió „Vitassuk meg!” c. szombati műsorának. A vitaműsor témáit a szlovákiai oktatásügyi reform és a nemzetiségi oktatásügy aktuális kérdései jelentették.

Szilvássy József szerkesztő-műsorvezető először a készülő iskolaügyi reformmal kapcsolatos vitaanyagról kérdezte a szakpolitikusok véleményét.

Kiss Beáta emlékeztetett arra, hogy a felvidéki magyar iskolák hálózatába tartozó intézményeket az alacsony létszámok jellemzik, alig 30 iskola esetében szólhatunk több mint 250 tanulóról. Az állami normatívákat mintegy 15 ével ezelőtt állapították meg, azok a nagy létszámú iskolákra nézve kedvezőek, a magyar iskolák döntő többsége viszont anyagi gondokkal küszködik.

Az anyagi gondokkal kapcsolatban Vörös Péter elmondta, az ideális szinthez Szlovákiában 4,9%-kal kellene emelni az anyagi forrásokat, azonnal két milliárd euróra volna szükség, 2019-ig pedig mintegy 4,7 milliárd euróval kellene többet fordítani a költségvetésből az oktatásügyre. Nagy gondot lát abban, hogy az elmúlt 26 évben az oktatásügy helyzete főleg csak a választások előtt „érdekes” téma.

Kiss Beáta rámutatott, hogy az oktatásügyben hosszabb távú stratégiákra van szükség. „Egy gyermek életében elképzelhetetlen hogy 4-5 évente stratégiák változzanak” – mondta. Ami a pedagógusképzést illeti, hangsúlyozta, a magyar iskolák – köszönhetően a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége által szervezett konferenciáknak, nyári egyetemeknek is – úttörő szerepet töltenek be az országban.

Vörös Péter szerint az iskolákban elsősorban gondolkodni kell megtanítani a gyermeket, kihasználva azt az „információs durranást”, amelynek hozadékaként a gyermekek ma percek alatt képesek hozzájutni például a lexikonokhoz. A jelenlegi finanszírozási rendszerrel kapcsolatban kritikusan megjegyezte, hogy az nem ösztönzi a minőségi oktatást.

A műsor második felében a nemzetiségi oktatás helyzete került a középpontba. Kiss Beáta ezzel kapcsolatban tájékoztatott, hogy annak ellenére, hogy a közoktatási program ilyen fogalmat nem ismer, erre feltétlenül szükség van. „Ezt megfogalmaztuk a Magyar-Magyar Párbeszéd Zárónyilatkozatában is” – emlékeztetett. Mint mondta, a nemzetiségi iskolák specifikus igényeit szem előtt kell tartani, ide tartozik például a történelemóra tartalma vagy a szlovák nyel oktatásának módszertana. „Fontos az is, hogy mi döntsünk arról, milyen tankönyveket adunk diákjaink kezébe” – mondta, és egyben figyelmeztetett a mai helyzetre is, amikor gyakran silány fordítású tankönyvekből tanítanak az iskolákban. Cáfolta azt a hiedelmet, hogy a kis létszámú iskolák szükségszerűen gyengébb eredményeket érnek el, ennek igazolásához az MKP szakpolitikusa szerint jó volna megteremteni saját mérési rendszerünket is.

Vörös Péter tájékoztatott arról, hogy a programtervbe bekerült az, hogy figyelembe kell venni a nemzeti kisebbség anyanyelvű oktatásának specifikumait a törvényhozás szintjén is. Most még jönnek a szakértői tárgyalások, majd a parlamentbe kerül a program. Eredményként elmondta, ma már létszám okán nem lehet bezárni iskolákat. A kompenzációs támogatások ma a 150-es létszámig növekednek, ők ezt szeretnék egészen az 50-es létszámig kiterjeszteni.

Kiss Beáta szerint a kisebbségi intézmények finanszírozását ki kellene venni az egységes szabályozási eljárás alól, és részükre „külön csomagot” kellene létrehozni. Noha a szlovák állam feladata lenne iskoláink működésének biztosítása, iskoláink számára kedvező hír, hogy Magyarország vállalja iskoláink támogatását. Figyelmeztetett arra, hogy a nemzetiségi iskolahálózat optimalizálása nagyon szoros összefüggésben van a lakosság gazdasági helyzetével, ezt mutatják az ország déli régióiban kiüresedő falvak is. Mint mondta, iskoláink léte emberi, társadalmi, erkölcsi, lélektani kérdés, és csak utána az anyagi lehetőségek függvénye. Ennek illusztrálására felhozta azokat a pozitív példákat is, mikor iskoláink megmentéséhez foggal-körömmel ragaszkodnak az önkormányzatok, mert tudják, hogy az a közösség továbbélésének alapját jelentik.

A magyarországi támogatásokat Vörös Péter is üdvözölte, emellett szintén hangsúlyozta, hogy iskoláink működését saját erőforrásainkból kell biztosítanunk.

A vitaműsor hangfelvételen itt hallgatható vissza:

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1185/663191

(O.N.)