A Pázmaneum Társulás 2017-ben Esterházy-emlékévet hirdet a mártírgróf halálának 60. évfordulója alkalmából, és felhívással fordul az egyházi és civil szervezetek, ifjúsági mozgalmak, politikai pártok képviselőihez, tagjaihoz, hogy csatlakozzanak a kezdeményezéshez.

„Esterházy János a felvidéki magyarság legkiemelkedőbb vezéralakjaként tevékenykedett a két világháború közti, küzdelmekkel és megpróbáltatásokkal teli időszakban. A keresztény hit buzgó megvallója, az üldözöttek önfeláldozó és bátor védelmezője volt minden veszély közepette. Felemelte szavát mindennemű diktatúra és jogtiprás ellen. Kereszténysége és magyarsága miatt neki is az üldöztetés és a szenvedés jutott osztályrészül. Hosszú évekig tartó raboskodás után 1957. március 8-án halt meg a morvaországi Mírov börtönében.” – olvasható a Pázmaneum felhívásában.

Az MKP Keresztény Platformja ugyancsak csatlakozik a kezdeményezéshez és felhívja szimpatizánsai figyelmét, hogy a jövő évben minél nagyobb számban vegyenek részt a megemlékezéseken, illetve kapcsolódjanak be aktívan a rendezvények megszervezésébe és lehetőségeikhez mérten legyenek a szervezők segítségére.

Az MKP Keresztény Platformjának elnöksége