A Magyar Közösség Pártjának Keresztény Platformja is fájó búcsút vett Mons. Koller Gyula pápai prelátustól a pozsonypüspöki Szent Miklós templomban. A felvidéki magyar papság és vele együtt a katolikus közösség ismét egy példás életű, magyar érzelmű lelki atyát vesztett el.

Mons. Koller Gyula pápai prelátus úr életének 95., papságának 69. évében, 2015. november 26-án adta vissza lelkét Teremtőjének.

Gyula atya 1921. április 1-jén született Pozsonypüspökin. A teológiát 1941-46 között Esztergomban és Pozsonyban végezte, 1946. június 23-án szentelték pappá. Zselízen, Érsekújvárott, Aranyosmaróton, Nagytapolcsányban káplán, Melleken, Vágkirályfán, Somorján, Vajkán, Pozsonyboldogfán plébános volt.

1949-ben Aranyosmaróton bebörtönzik a pozsonyi „Mindszenty-per" miatt. 1949. december 28-án a csehszlovákiai kommunista hatalomátvétel után a katolikus egyház elleni kirakatperek egyikének áldozata. A per ürügye a magyarok teljes jogfosztottsága (beneši dekrétumok) idején indított önvédelmi szervezkedés fölszámolása, célja a megfélemlítés és az adatgyűjtés megakadályozása.

A Glória magyar egyházi könyvkiadó egyik alapítója, 1990–2000 között a Remény című katolikus hetilap főszerkesztője. Az 1948–1949-ben magyarságmentő ténykedése miatt több hónapot vizsgálati fogságban töltött. Vallásos tárgyú cikkeket, imakönyveket, hittankönyveket is publikált. 2001-ben a Szlovák Köztársaság Kormányának Ezüstplakettjével, 2007-ben Fraknói Vilmos-díjjal tüntették ki. A Fraknói Vilmos-díj azoknak adományozható, akiknek a munkássága kiemelkedő a teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve akik tevékenységükkel előmozdították a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. Koller Gyula, Frankói Vilmos régiójának szülöttje a Remény című katolikus hetilappal a hitbéli témákon túl a magyar nyelv ápolásával és a magyar kultúra számos témájának bemutatásával szerzett múlhatatlan érdemeket.

A Keresztény Platform nevében Duray Rezső és Karaffa Attila búcsúztak Gyula atyától.

Nyugodjék békében!