A Magyar Közösség Pártjának Keresztény Platformja a 2015. február 7-i népszavazással kapcsolatban a következő sajtónyilatkozatot adja ki.

Az MKP Keresztény Platformja felhívja a választópolgárok figyelmét, hogy vegyenek részt a 2015. február 7-i népszavazáson és 3 igen szavazattal nyomatékosan álljanak ki a család védelmében!

A Szövetség a családért elnevezésű civil szervezet által kezdeményezett népszavazás három kérdése szoros összhangban van a keresztény/keresztyén vallás alapgondolatával, amely a hagyományos családmodell elsőbbségéről és a házasság szentségéről szól.
Egyedül csak a hagyományos családmodell rendszere - amely a történelmi zivatarok mindennapjaiban mindig túlélte az ellene irányuló támadásokat - képes fenntartani az emberiség jövőjét és társadalmunk stabil alapjait. A családnak hivatása és küldetése van nemcsak az egyházban, hanem társadalmunkban is. Ferenc pápa is hangsúlyozza: „A család megőriz bennünket!”
Ma, amikor külső erők támadják az egyházat, a társadalmat, a család intézményét, akkor csakis a stabil és az emberiséget fenntartó modellt választhatjuk!

A népszavazáson való részvétel nem mások ellen irányul, hanem hitet tesz és megerősíti az egészséges családmodellt és a keresztény-keresztyén értékek mellett áll ki.

Az MKP Keresztény Platformjának vezetősége

A népszavazási kampány kétnyelvű szórólapja itt érhető el.