A Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége megalakulásának 25. évfordulója alkalmából felettébb időszerű felidézni az elmúlt negyedszázad történéseit, amelyekből mind a szövetség tagjai, mind az általuk irányított oktatási intézményekhez kötődő szülők és diákok tevékenyen és jelentős mértékben részt vállaltak.

A Magyar Közösség Pártja ezért köszönetét és háláját fejezi ki mindazoknak, akik áldozatkész munkájukkal és konok kitartásukkal a legnehezebb időkben is hozzájárultak a felvidéki magyar közösség tudatának és lelkének formálásához, jövőjének alakításához, érdekeinek érvényesítéséhez, anyanyelven működő intézményeinek fenntartásához.

Az SZMPSZ a hagyományok megtartása mellett mindig törekedett az újszerű gondolatok és módszerek bevezetésére, a szakmai élet felpezsdítésére, a tapasztalatcserét és számtalan közösségi élményt biztosító konferenciák és nyári egyetemek megszervezésére. És mindemellett folytatta sokszor kilátástalannak tűnő napi küzdelmeit, akár mostoha körülmények közt, akár jelentős túlerővel szemben is. Az ünnep fényében így még szebben ragyog minden, amit a legkisebbekkel és a legkisebbekért tettek óvónőink, tanítóink, tanáraink, nevelőink.

Az MKP e jubileum kapcsán azt kívánja, hogy maradjon fenn még sokáig a kezdeti lendület és hit, amellyel a szövetség ténykedése elindult. Szolgáljon a jövőben is mindannyiunk számára mintaként az SZMPSZ tevékenysége! Pedagógusaink pedig legyenek falvaink és városaink megbecsült példaképei!

Isten éltesse a felvidéki magyar pedagógusokat!

Isten éltesse az SZMPSZ-t!
A. Szabó László
az MKP oktatási és kulturális alelnöke