Néhány nap múlva kezdődik az új tanév, a tanulók és pedagógusok számára az új kihívások ideje. Bár a júniusi közoktatási törvény módosítása ideiglenesen megkegyelmezett kisiskoláinknak, több helyen már nem szólal meg az iskolacsengő. Jó hír azonban, hogy idén többen kezdik el tanulmányaikat magyar iskolában, mint tavaly. Közösségünk számbeli fogyásának megállításában döntő szerep jut a megtartó magyar iskolának, az anyanyelvi oktatásnak.

Hogy mit hoz az új tanév? Szeptember elsejétől nem történik lényeges változás. Viszont a sok apró parciális módosítás esetenként problémát jelenthet iskoláinknak. Az elsősök és az ötödikesek az új innovatív állami pedagógiai programok szerint fognak tanulni. Ennek negatív következménye, hogy az alsó tagozatos, ún. alapozó szakaszban a magyar iskolák tanulói kevesebb időtartalomban kell, hogy elsajátítsák az írás és olvasás alapjait. A változtatás elleni tanév végi több ezer tiltakozó aláírás a minisztériumban süket fülekre talált. Ezen a téren a régi rendszer visszaállítása érdekében tovább kell harcolnunk. Az alsó tagozaton újra bevezetik a környezetismeretet, a vegytan alapjaival egy évvel később kezdenek ismerkedni a tanulók, választható tantárgyként megerősödik a munkára való nevelés, s a második idegen nyelv nem lesz kötelező. Bizonyára nem örülnek a gimnazisták a növekvő matematikaóráknak. Sajnos a tankönyvek egy része szeptembertől is hiányozni fog. A következő tanév egyik legveszélyesebb változása az iskolatanácsok jogkörének csorbítása. Jó hír viszont a szülőknek, hogy január elsejétől az állam anyagi támogatást biztosít a természeti iskolák és síképzés résztvevőinek. Sajnos pedagógusaink az anyagi megbecsülésük terén nem sok jóra számíthatnak. A többszöri ígérgetések ellenére sem történt e téren alapvető változás.

Az MKP az iskolarendszer jobbítása érdekében továbbra is a centrális irányítás lebontására, az iskolák belső autonómiájának kiépítésére törekszik. Az anyanyelvi oktatás terén rendszer szintű változást szorgalmaz, melynek lényege a „rólunk nélkülünk” elv teljes megszüntetése, és egy önigazgatási rendszer kiépítése az oktatásügy terén, ami megoldás lehet az egy év múlva esedékes, a kisiskolákat megszüntető törvényrendelkezés ellen is. Ha közösségünk közelebb akar kerülni e rendszer megvalósításához, akkor az induló iskolaév második félévében kellő időben, kellő helyen leteheti mellette voksát.

Addig is diáknak, tanárnak egyaránt marad a kemény munka, a tanulás, s a tanítás olykor nehéz, de gyümölcsöző fáradozása. A kezdődő tanév küszöbén ehhez a munkához kívánok a tanulóknak és pedagógusoknak erőt, kitartást és sok-sok sikert.

Szigeti László,
az MKP OT elnöke

(Megjelent az Új Szó Lövészárok c. rovatában 2014. augusztus 24-én.)