"Ismét beigazolódott, hogy a kormány arroganciája nem ismer határokat, hiszen társadalmi és szakmai szempontból gyakorlatilag semmi sem indokolta az iskolaigazgató-választás módjának megváltoztatását, ráadásul az oktatásügyben az 1989-es átalakulást követő egyik legjelentősebb vívmány eltörlését, valamint az önkormányzatiság megcsúfolását eredményezte a törvényhozók döntése".

De hát mit is vártunk?! Remélem, nem gondoltuk egy percig sem komolyan, hogy ezt a kormányt érdekli a szakmaiság?! Teljesen egyetértek a közoktatási törvény módosítása kapcsán az igazgatók megválasztásának módjával kapcsolatos alábbi megállapítással: "Sok tehetséges ember elveszítheti a motivációját, hogy jelentkezzen az igazgatói posztra, s teret kaphat a korrupció, a klientelizmus és a protekcionizmus”.

Semmi sem történik ok nélkül! Az új közoktatási törvény módosításánál nem véletlenül csökkentik a nemzetiségi iskolákban az anyanyelv oktatásának óraszámát, ezzel gyakorlatilag elősegítik, hogy funkcionális analfabétákat "képezzünk” iskoláinkban. Sajnos a jelenben az anyanyelvi óraszámok leépítése nélkül is érzékelhető, hogy gyermekeinknek szövegértelmezési gondjai vannak.
Dél-Szlovákiában a magyar iskolák többsége az oktatás minőségét tekintve még mindig jobban áll, mint az ugyanazon településen meglévő szlovák iskolák. Főleg azért, mert a délen lévő szlovák iskolákba jelentős számú nem szlovák anyanyelvű gyermek is jár, akiknek az anyanyelvi oktatás mélyreható tudásközvetítő képessége hiányzott. Éppen ezért a kormány az óraszám leépítéssel igyekszik elvenni az anyanyelven történő oktatás minőségi előnyeit!

Ezzel nem éri be a jelenlegi kormány! A lakosság további „tömegbutítása” céljából már eddig is igyekezett a társadalomismerettel foglalkozó tantárgyak óraszámát minimalizálni. A közelmúltban a történelem tantárgy óraszámait csökkentették elérve azt, hogy a társadalmi folyamatok ok-okozati összefüggéseinek megértésére ne legyen ideje az oktatásunknak, ne értsék meg gyermekeink a körülöttük lévő világot. Néha azt kell hinnem, a kormány azt szeretné, hogy a jövő generációja közömbös maradjon, uralhatóvá váljon. Ez mindegyik iskola diákjait (szlovákot, magyart, ruszint stb.) egyaránt érinti. Ráadásul a nemzetiségi iskolákban ilyen csökkentett óraszámmal az identitást erősítő nemzeti történelem oktatása a háttérbe szorult. Vagyis ha nem talpra esettek a tanárok, a magyar iskola sem garancia az identitáserősítéshez.

A "kisiskolák" megszüntetéséről már ne is szóljunk: most eltolták egy évvel. Nevetséges! Ahelyett, hogy eltörölték volna az ügyben két évvel ezelőtt hozott rendeletet, és rábíznák a régiókra, hogy azok alulról, az önkormányzatok egymással szorosan együttműködve tegyenek lépéseket az iskolahálózat racionalizációjának érdekében. Nem ezt teszik, mert tudják, hogy közelednek a választások, ezért alibista módon eltolják! De ettől, még továbbra is jónak tartják a közelmúltban hozott törvénymódosítást. Ez több szlovák települést is érint, és ez a Smer számára is kellemetlen lehet! Sajnos ezt nem a módosító javaslatok sikeressége miatt halasztották el. Ne legyünk naivak, a választókat pedig ne nézzük tájékozatlannak! Attól függetlenül, hogy nem kerül sor szeptember 1-től a bezárásokra, az érintett kisiskolák sorsát a kormány így is úgy is megpecsételte. Jómagam a polgári engedetlenséggel most már nem várnék! Mert nem értünk el semmilyen eredményt! Ugyanis ha a szülők tudják, hogy veszélybe került a helyi oktatási intézmény, még tavaly megismerték a megszüntetendő kisiskolák jegyzékét, és kisiskolájuk a gyereklétszám miatt megszüntetendő, akkor sajnos már most sem fogják oda beíratni gyermeküket. Szóval, mindegy hogy egy évvel elhalasztották a törvény életbe léptetését, akkor is bizonytalanságban tartják az intézményeket, így a települést is. A bezárásokkal pedig munkahelyek is szűnnek majd meg!

Ehhez csak „gratulálni lehet" a kormánynak! Remélem, 2016-ban kormányt váltunk!!!

Samu István, az MKP OE tagja