Lakossági fórumot tartottak június 5-én Csicserben a Magyar Közösség Pártja szervezésében. A késő délutáni rendezvény fő témája a párt önrendelkezési koncepciója volt, amelyet Őry Péter, az MKP önkormányzati alelnöke ismertetett.

A Nagykapos melletti község kultúrházában megtartott eseményt az MKP helyi szervezetének elnöke, Muník István nyitotta meg, aki a vendégek üdvözlése után megemlékezett a trianoni évfordulóról, hangsúlyozva a nemzeti összetartozás fontosságát. Őt az MKP nagymihályi járási elnöke, Mihók Gábor követte. Aktuálpolitikai beszámoló után felszólalásában a jelenlegi gazdasági helyzetet elemezve rámutatott, hogy a kormány mostohán bánik az Ung-vidéki és a bodrogközi régióval, hasonlóan a többi magyarlakta déli régióhoz. Mint elmondta, az MKP önrendelkezési tervezete megoldást jelentene az elhanyagolt régiók számára, segítve a munkahelyteremtést és az itthon maradást. Mindehhez azonban növelni kell az MKP érdekérvényesítő képességét, ami az előttünk álló időszak legfontosabb feladata, fogalmazott a nagykaposi politikus.

A rendezvény fő részében A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei című dokumentum ismertetése zajlott. Őry Péter, aki a koncepció kidolgozásában vezető szerepet játszott, prezentációval egybekötve mutatta be a tervezet főbb pontjait. Elhangzott, hogy az MKP elődpártjainak tervezeteiből kiindulva, a civil szervezetek és polgári aktivisták hasonló kezdeményezéseit figyelembe véve, továbbá merítve a Nyugat-Európában működő modellekből, támaszkodva a Baross Gábor Tervre, bocsájtották közvitára a két részből álló dokumentumot.

Az első rész, amely a „miért?" kérdésre ad választ, a felvidéki magyarság helyzetének részletes elemzését, valamint nyugat-európai és nemzetközi hivatkozásokat is tartalmaz. A második részben a „hogyan?" kérdésre válaszol az MKP. A tervezet szerint olyan átfogó, a Szlovák Köztársaság Nemzeti Tanácsa által elfogadott finanszírozási és intézményi reformra van szükség a kisebbségpolitika, valamint az ország közigazgatása terén, amely lehetővé teszi a Szlovákiában élő magyarság megmaradását és Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatását.

Őry Péter előadását követően számos kérdés, hozzászólás, vélemény érkezett a közönség soraiból. A rendezvényen Mihók Gábor mellett jelent voltak a régió további parlamenti képviselőjelöltjei, Czap Lídia, Mátyócvajkóc polgármestere, Barkó Attila, nagykaposi önkormányzati képviselő, és Varga Tibor, a Via Nova jelöltje is.

ggy/Felvidék.ma

1506csics3 1506csics2 1506csics1