A Rimaszombati járásban a következő Beszéljük meg! lakossági fórumot a Magyar Közösség Pártja helyi szervezete június 24-én Nemesradnóton tartotta. A vendég Bárdos Gyula, az MKP Országos Elnökségének tagja volt.

A fórumra öt faluból – Bátka, Zsíp, Balogújfalu, Nemesradnót, Balogiványi – gyűltek össze. A résztvevőket Pósa Dénes, az MKP Nemesradnóti Helyi Szervezetének elnöke köszöntötte.
Bárdos Gyula felvezető előadásában a szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételeiről szóló dokumentum lényegére világított rá.

Hangsúlyozta, hogy a statisztikai adatokból kitűnő népességfogyásra szerinte egy jó terv a gyógyír, amivel rendelkezik a Magyar Közösség Pártja. Kitért a legutóbbi köztársaságielnök-választásra, amelyen magyarként hitet adott a választóknak, de ugyanakkor kapott is. „Sokan visszajeleztek, hogy jó érzéssel mentek el az államfőválasztásra, hogy magyar jelöltre adhatták le voksukat" - emlékezett vissza.

A fórumon felszólalt Auxt Ferenc, az MKP rimaszombati járási elnöke, megyei képviselő, a Besztercebányai Megyei Önkormányzat működéséről, a pályázati rendszerről is tájékoztatta a résztvevőket.

Pósa Dénes zárszavában megköszönte a vendégeknek, a polgármestereknek, az MKP helyi szervezetek elnökeinek és minden résztvevőnek, hogy a fórumon hozzászólásaikkal segítették a közös gondolkodást.
„Sikeresnek könyvelem el, hogy regionális találkozóvá alakult az összejövetel, s a Balog-völgy több települése is képviseltette magát. Minket is aggodalommal tölt el a magyarság ilyen nagy arányú fogyása. Fontosnak tartjuk, hogy minél többen, minél nagyobb körben beszéljünk ezekről a húsba vágó problémákról. Hitet kell adnunk, hogy a gazdasági és az önkormányzatisági program kellő támogatás mellett véghezvihető" - mondta Pósa Dénes.

1806rad2 1806rad3

Homoly Erzsébet