2015. május 28-án a nyitracsehi kultúrházban rendezte meg lakossági fórumát a Magyar Közösség Pártja.
Hajdú Mária, az MKP Nyitrai Járási Elnökségének tagja bevezetőjében elmondta: a rendezvény célja, hogy az MKP politikusai találkozzanak választóikkal és bemutassák „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című dokumentumot, valamint az érdeklődőkkel megvitassák az aktuális politikai, gazdasági és szociális helyzetet és ismertessék az önkormányzati munka eredményeit. Kitért arra, hogy Zoboralja egyik legégetőbb gondja az oktatásügyben kialakult helyzet és megígérte, hogy a párt politikusai foglalkoznak a szórványvidék aktuális problémáival.

Ladányi Lajos járási elnök elemezte a Nyitra-vidék helyzetét. Értékelte az elmúlt évben zajlott választási eredményeket és elmondta, hogy az önkormányzati választások után a párt a régióban erősödött az előző választási időszakhoz képest. Szólt a járási elnökség tevékenységéről, az MKP elnökségi tagjai és a helyi szervezetek elnökei aktívan bekapcsolódnak a járásban zajló kulturális és társadalmi rendezvények szervezésébe vagy lehetőség szerint támogatják azokat.

Farkas Iván, gazdasági és régiófejlesztési alelnök, a Nyitrai Kerületi Önkormányzat MKP frakciójának vezetője a megyében kialakult helyzetet elemezte és szólt az elért eredményekről. Kifejtette: az MKP regionális párt, mely nemcsak kultúránk és iskoláink, hanem gazdasági és szociális téren is tesz az itt élők körülményeinek javításáért. Elmondta, Dél-Szlovákiában az elmúlt húsz évben leépült a kisüzemi mezőgazdasági termelés, pedig ezek helyben képesek munkahelyeket létrehozni. Ismertette a Baross Gábor tervben megfogalmazott célokat és javaslatokat is, valamint az MKP önrendelkezési koncepcióját. Hangsúlyozta: a tömbben élő magyar közösség megmaradása és fejlődése területi önrendelkezéssel, míg a szórványban élők megmaradása kulturális és iskolaügyi önigazgatással valósulhat meg.

A vitaindító témák elhangzása után élénk beszélgetés alakult ki a gazdasági és szociális helyzet, valamint a Nyitra-vidék magyar tannyelvű oktatását fenyegető szabályozások miatt kialakult helyzet kezelésének és megoldásának lehetőségeiről.