„A Magyar Közösség Pártjának fontos, hogy ne szakadjon el az emberektől, a politikát velük együtt alakítsa az igényeknek megfelelően. Sok párt ugyanis beleesik abba a hibába, hogy Pozsonyból szeretné megmondani, mi kell az embereknek, mik a problémáik. Ezért az MKP régóta nagy hangsúlyt fektet a demokrácia egyik alappillérének számító lakossági fórumok megszervezésére, hiszen ilyen alkalmakkor tudják elmondani véleményüket a legőszintébben az emberek” – nyitotta meg a fórumbeszélgetést Csonka Ákos, az MKP helyi szervezetének elnöke.

A zselízi rendezvény három fő témára épült: Kiss Beáta, az MKP járási elnöke, az Országos Elnökség tagja egy általános aktuálpolitikai helyzetelemzést tartott; Csenger Tibor, Nyitra megyei képviselő kerületi szintű ügyekről, Nagy Géza, Zselíz alpolgármestere pedig régiós aktualitásokról számolt be. Az egyes blokkokban megannyi probléma és megoldásra váró feladat merült fel, melyekre a párt konkrét javaslatokat kínál. Berényi József személyesen mutatta be az MKP önrendelkezési koncepcióját, mely stratégiai dokumentum aprólékosan taglalja Dél-Szlovákia gazdasági, szociális és kulturális felzárkóztatásának lehetőségeit. Ezt egészíti ki a Farkas Iván vezetésével kidolgozott Baross Gábor Terv. Az MKP e két koncepcióra alapozva állítja össze 2016-os választási programját. A felvezető beszámolók után élénk diskurzus alakult ki, nagyon sokan kifejtették véleményüket, nézeteiket az elhangzottakról és egyéb témákról.

A találkozón részt vett több regionális politikus, környékbéli polgármester, képviselő, szervezet és intézményvezető, többek közt Zselíz város polgármestere, Juhász András is. (tsák)