Berényi József, az MKP elnöke ma írta alá a nemzetiségi iskolák színvonalas anyanyelvi oktatására irányuló petíciós ívet. Az aláírásgyűjtés a civilek kezdeményezésére az oktatási minisztérium által jóváhagyott kerettanterv megváltoztatása érdekében folyik, amelynek értelmében szeptembertől csökkentett óraszámban kellene tanítani az alsó tagozatos magyar iskolákban a magyar nyelvet, az írást, olvasást. A Magyar Közösség Pártja is felsorakozott a Fibi Sándor, Vojtek Katalin és Filip Zacher által elindított petíció mögé, ezt tette a Csemadok és a szakmai szervezetek is.

„Bár szűk szakmai ügynek tűnhet az oktatásügyben az, amire ez a petíció irányul, valójában jóval többről van szó. Ha azt akarjuk, hogy magyar tannyelvű iskoláink színvonalasak legyenek, akkor ahhoz megfelelő óraszámok szükségesek. A petícióban megfogalmazott három pont olyan területet érint, amely a színvonal szempontjából elengedhetetlen, hogy teljesüljön. Nem lehet, hogy az anyanyelv oktatása a magyar iskolákban kevesebb óraszámban történjék, mint a szlovák nyelv oktatása a szlovák iskolákban. Erre nincs indok! Hasonló a helyzet a választható tantárgyak számát illetően. Ez a petíció arról szól, hogy a magyar tannyelvű iskolák megőrizhessék színvonalas oktatásukat, és az állami direktíva azt ne lehetetlenítse el. Ezért írtam alá én is. A Magyar Közösség Pártja mindig prioritásként tekintett az anyanyelven történő oktatásra, ezért kezdeményeztük többek között azt is, hogy hétfőn, május 4-én egy széleskörű szakmai egyeztetést tartsunk oktatásügyünk kérdéseiről” – nyilatkozta a petíciós ív aláírása során Berényi József.

Magyar tanítási nyelvű iskoláink színvonala, az ifjú nemzedékek sorsa az egész szlovákiai magyar közösség érdeke. Ezért fontos a magyar közösség kiállása ebben az ügyben.

Az MKP sajtóosztálya