Közösségünk megmaradásának, gyarapodásának és fejlődésének lehetőségeiről tartott beszélgetős estet a Magyar Közösség Pártja Nyárasdon. A fórumra a helyi kultúrház sakk-termében került sor, 2015. április 24-én, pénteken. A „Beszéljük meg” címmel meghirdetett találkozóra kis létszámú, ugyanakkor aktív és érdeklődő közönség érkezett, akiket Bacsó László, Nyárasd község polgármestere, az MKP helyi szervezetének elnöke üdvözölt. Bacsó elmondta, azért van szükség az ilyen találkozókra, hogy elmondjuk, és közösen megoldásokat keressünk azokra a tényszerű gondokra, amelyek a népszámlálási adatokból, a gazdasági mutatókból tényszerűen feltárhatók. Éppen ezért a Magyar Közösség Pártja elődpártjainak tervezeteiből kiindulva, közvitára bocsátja „A szlovákiai magyar közösség megmaradásának és gyarapodásának, valamint Dél-Szlovákia gazdasági felzárkóztatásának intézményi feltételei” című dokumentumát. Az anyagot Őry Péter, a párt országos közigazgatási alelnöke ismertette a megjelentekkel. Őry rövid bevezetőjében elmondta: a vitaanyag két fő részből áll: Az első rész a „MIÉRT?” kérdésre ad választ, a szlovákiai magyarság szociális és gazdasági helyzetének részletes elemzését alapul véve, ugyanakkor nyugat-európai és nemzetközi hivatkozásokat is tartalmaz. A második részben a „HOGYAN?” kérdésre fogalmazzuk meg válaszainkat. A fórumon részt vett az MKP dunaszerdahelyi Járási Elnökségének elnöke, Menyhárt József is. Véleménye szerint is egyetlen út járható, mégpedig az olyan személyi elvű kisebbségi önkormányzat törvény általi létrehozása, ahol a közösség a kisebbségi oktatás, a kultúra és a nyelvhasználat területén gyakorolhatná jogait. Fontos tehát a széles körű társadalmi vita, amit az ilyen és hasonló fórumokon lehet megejteni, mint a nyárasdi. A kis közösség nyíltan és bátran kifejtette véleményét társadalmi helyzetünkkel kapcsolatban, a beszélgetés a késő esti órákig tartott. (bi)

Címkék: Beszéljük meg