A Magyar Közösség Pártja elutasítja az oktatásban dolgozók szakszervezete által indított kezdeményezést, amely a közoktatás finanszírozásának és irányításának egységesítését szorgalmazza.

Az MKP minden esetben az önkormányzatiság és az önigazgatás megerősítése mellett foglalt állást, ezért nem támogat semmilyen indítványt vagy javaslatot, amely a visszarendeződést, illetve az államosítást szolgálná.

A 2002-ben lezajlott oktatási decentralizáció többek között azt a célt szolgálta, hogy az óvodákkal és iskolákkal kapcsolatos döntések jogkörei közelebb kerüljenek a polgárokhoz. A települések azóta igyekeztek mindent megtenni, hogy oktatási intézményeik körülményeit és színvonalát a lehető legmagasabb szintre emeljék.

Tudjuk, hogy az oktatás jelenlegi állapota távolról sem ideális, de végzetes hibának tartanánk, ha Szlovákia a központosítás irányába mozdulna el. Ez a lépés ugyanis végérvényesen megpecsételhetné kisiskoláink sorsát.

A. Szabó László,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke