Ismét elérkezett március vége, amikor Comenius, a népek tanítójának születésnapja alkalmából megemlékezünk a pedagógusokról és tisztelgünk munkájuk előtt.

Bár kissé furcsa ez a nap, hasonlóan a nemzetközi nőnaphoz, hiszen keserű szájízzel állapítjuk meg, hogy ünnepeltjeinket, illetve bölcsességüket és gyermekszeretetüket egész évben megilletné a nagyrabecsülés. Ők ugyanis egy társadalmilag még mindig nem eléggé megbecsült csoport tagjaként áldozatkész munkájukkal nem csupán az ifjabb generációkat oktatják és nevelik, hanem az egész társadalmat formálják.

A tanítás az egyszerű halandó szemszögéből látszólag könnyű, erőfeszítés nélküli tevékenység. Ezért is aggasztó, hogy a közvélekedés sok esetben a tanítók képzeletbeli előnyei (pl. szünidő) alapján formálódik. Látnunk kellene azonban, hogy emberekkel foglalkozni, nyelvükhöz és kultúrájukhoz való kötődésüket megalapozni, valamint átadni nekik az előző generációk által felhalmozott ismereteket, nem könnyű, de az egyik legszebb misszió.

Azok, akik a nehézségek ellenére mindennap fáradhatatlanul és igaz hittel állnak ki a gyermekek elé, hogy tüzet és világot gyújtsanak értelmükben, nagyon is jól tudják, hogy mi a feladatuk, mi a valódi küldetésük. Hiszen ahogy Goethe is mondta: "A legtöbb, amit gyerekeinknek adhatunk: gyökerek és szárnyak.” Ez a tennivaló vezérli a tanítókat, amikor hol tudósként, hol művészként vagy akár pszichológusként próbálják a gyermeki elmét formálni és a törékeny lelkeket megérinteni. Ezért is hárul számtalan követelmény a pedagógusokra.

A tanítók rögös úton járnak, körülményeik cseppet sem mondhatók ideálisnak, mégis mindig az ifjú nemzedék műveltsége és a szülők elégedettsége vezérli őket. Emiatt tudják munkájukat nagy adag szeretettel végezni.
Ezért mérhetetlen elismerés és nagy köszönet jár nekik.
Meghajlok előttük, és kívánok mindnyájuknak megértést a munkahelyükön, tiszteletet és köszönetet a szülőktől és a diákoktól, örömteli pillanatokat és sok sikert szakmai és magánéletükben, valamint mindenekelőtt töretlen egészséget!

Isten éltesse a pedagógusokat!

A. Szabó László, a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnöke