Az oktatási minisztérium a Tt. 245/2008. számú közoktatási törvény módosítása keretében (amely révén többek közt áprilisra tolódna ki az alapiskolák beiratkozási időszaka, valamint Szlovákia figyelembe venné az Európai Unió egyes jogi normáit) az oktatási államigazgatásról, illetve az iskolai önkormányzatokról szóló jogszabályt is módosítani kívánja.

A szóban forgó javaslat elsősorban arra irányul, hogy az iskolafenntartók az igazgatóválasztásnál a jövőben ne legyenek kötelesek figyelembe venni az iskolai önkormányzatok döntését, és ha második nekifutásra se azt a személyt javasolja az iskolaszék, akit a fenntartó szeretne, saját hatáskörben nevezhessen ki egy bizottságot az igazgatói pályázat lefolytatására.

A Magyar Közösség Pártja úgy véli, hogy ez a javaslat az iskolai önkormányzatok azon jogköreinek megnyirbálását szolgálja, amely az 1989-es rendszerváltás egyik vívmánya volt, s amelyet a Slavskovská-éra idején egyszer már megvontak a tanács tagságát alkotó szülőktől, pedagógusoktól és nem pedagógus alkalmazottaktól.

Bár egyesek számára logikusnak tűnhet, hogy aki fenntartja és működteti az oktatási intézményt, dönthessen a vezető személyéről is, ám az óvodák és iskolák olyan sajátos intézmények, melyek irányítása közvetlenül érinti a tanácsok tagjait. Az ő véleményük megkérdőjelezése vagy figyelmen kívül hagyása egyértelműen a bizalmatlanság jele.

A módosítás eredményeképp számos településen nem az emberi és szakmai alkalmasság lenne a fő kritérium, hanem politikai döntések alapján történhetne az igazgatói poszt betöltése. A javaslat főképp olyan értelemben veszélyes, hogy a kormány hosszú távon az iskolák államosítására törekszik.

Az előterjesztés tárcaközi egyeztetése 2015. április 2-ig tart, a vele kapcsolatos negatív véleményt a http://www.changenet.sk/?section=kampane&x=798397 oldalon lehet kinyilvánítani.
Az MKP egyben úgy gondolja, hogy amennyiben a tárca saját kezdeményezésében megnyitotta a közoktatási törvény módosítását, akkor mindenekelőtt az iskolák minimális osztálylétszámairól szóló rendelkezés hatályon kívül helyezését kellene szem előtt tartania. Ez ugyanis sokkal súlyosabb következményeket vonhat maga után.

A. Szabó László,
az MKP oktatási és kulturális alelnöke