A Magyar Közösség Pártja tiltakozását fejezi ki az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola létezését és jövőjét veszélyeztető helyi képviselőtestületi és polgármesteri kezdeményezések ellen, amelyek az amúgy is veszélyeztetett alacsony tanulói létszámú iskolák megsegítése helyett azok ellehetetlenítésére irányulnak. Az Érsekkétyi Egyházi Alapiskola annak idején az MKP hathatós segítségével jött létre, tevékenységét azóta is figyelemmel kísérjük, s ha tudjuk, továbbra is támogatjuk áldásos oktató-nevelő munkáját.

A helyi közösségekben felmerülő problémákat nem a nyers erő és hatalom direktíváinak alkalmazásával kell megoldani, hanem az érintett felekkel folytatott aktív párbeszéd eredményeként kell nyugvópontra hozni. Az MKP fontosnak tartja, hogy az anyanyelvi oktatás nemzeti megtartó ereje ezután is zavartalanul érvényesülhessen az érsekkétyi egyházi iskolában, s a problémák közös tárgyalóasztalnál való rendezésére szólítja fel az érintetteket.

Szigeti László,
az MKP Országos Tanácsának elnöke