Február végén szinte az ország minden magyarok lakta régiójában örömmel állapították meg, hogy ha nem is rohamosan, de majdnem mindenhol emelkedett a magyar iskolába íratott gyermekek száma. Azok után, hogy korábban a lélekszámunk már-már tragikus fogyásával szembesültünk a népszámlálási eredmények láttán, ez mindenképpen pozitív fejlemény. Nem szabad azonban megfeledkeznünk arról, hogy 2013. decemberében a szlovák parlament elfogadta a közoktatási törvény módosítását, amely bevezeti az alap- és középiskolák osztályainak minimális létszámát. Ez a rendelkezés a soron következő tanév első napjától lenne hatályos, vagyis 2015. szeptemberétől az első osztályokban minimum 11, az alsó tagozat további évfolyamaiban pedig legalább 13 tanulónak kell ülnie, hogy a törvény értelmében egy iskola tovább üzemelhessen. Ez egyben azt jelenti, hogy optimális esetben egy teljesen szervezett kisiskola minimum 50 tanulóval kellene, hogy működjön.
Ha rátekintünk a közoktatási hálózat jelenlegi állapotára, azt tapasztalhatjuk, hogy manapság 586 iskolában nem haladja meg a tanulói létszám az ötvenet, ezek közül 101 magyar tanítási nyelvű. Mivel az optimális helyzet a legritkább esetben áll fenn, ezért a kedvezőnek tűnő beiratkozási adatok ellenére lényegesen több iskola kerül veszélybe, ha a törvény fél éven belül hatályba lép.
Ennek elkerülése céljából polgári kezdeményezést indítottunk, amely keretében február végén és március első hetében 737 önkormányzathoz küldtem el a Magyar Közösség Pártja oktatási és kulturális alelnökeként, illetve Dunaszerdahely város alpolgármestereként egy felhívást, valamint egy levélmintát, arra kérve a falvak polgármestereit, hogy juttassák el azt községük lakosaihoz, és ők minél nagyobb számban postázzák az oktatási miniszter címére. A levél (amely az MKP honlapjáról letölthető) az érintett települések lakóinak azt a kérését tartalmazza, hogy a tárcavezető − mivel véleményünk szerint nem szabad kizárólag gazdasági szempontok alapján dönteni egy-egy közoktatási intézmény sorsáról − vonja vissza az elfogadott rendelkezést, és minél előbb szüntesse meg a minimális osztálylétszámokat, hogy a legkisebb tanulók továbbra is lakóhelyükön kezdhessék meg tanulmányaikat.

A felhívás a szlovák településeken is kedvező visszhangra talált. Elsőként Plavecký Peter polgármester asszonya jelezte, hogy a faluból nyolc levelet küldtek a miniszternek, majd további falvak (Čakajovce, Dedinka, Megyercs, Szürnyeg és mások is) jelezték csatlakozásukat.

Bízunk benne, hogy a közös erőfeszítés sikeres lesz, és − tekintettel a közelgő parlamenti választásokra, valamint arra a tényre, hogy az oktatási minisztérium munkatervében csupán decemberi határidővel szerepel a közoktatás finanszírozásáról szóló törvény elfogadása − a kérés a tárca illetékeseinél, valamint a kormánykoalíció képviselőinél is meghallgatásra talál.
Tisztelettel kérjük ezért párthovatartozás nélkül a felvidéki magyar közösség tagjait is, hogy csatlakozzanak a felhíváshoz. Tegyünk meg mindent iskoláinkért!

A. Szabó László, az MKP oktatási és kulturális alelnöke