A hatályos jogszabály értelmében január 15-én megkezdődik az alapiskolai beiratkozások időszaka. Ilyentájt minden esztendőben fokozottabb hangsúlyt kapnak a közösségünk jövőjével kapcsolatos gondolatok, hiszen a gyerekek életútjának nagyrészt ebben a szakaszában dől el, milyen viszonyba kerülnek nemzeti értékeinkkel, történelmünkkel, kultúránkkal, hagyományainkkal.

Számtalanszor hangsúlyoztuk már, hogy minden népcsoport számára az anyanyelvi oktatás képes a leghatékonyabb módon közvetíteni a tudást, közelebb hozni a világot. Így aztán a gyermekeink második otthonaként szolgáló iskola megválasztása minden szülő számára felelősségteljes döntés, melynek sorsformáló ereje rányomja bélyegét közösségünk egészére.

A magyar nyelvű nyomtatott sajtóban és az egyéb médiumokban megjelenő kampánycikkek és felhívások viszont nagyrészt csak azokhoz az érintettekhez jutnak el, akiknek a döntése már egyébként is többé-kevésbé nyilvánvaló. A Magyar Közösség Pártja ezért úgy gondolja, hogy nem csupán a politikusok és az újságírók feladata felhívni a figyelmet az iskola- és egyben nyelvválasztással kapcsolatos elhatározások következményeire, hanem mindannyiunk kötelessége hangot adni a jövő érdekében nagy horderejű és meghatározó lépés fontosságának. Arra kérjük hát a magyar közösség minden egyes megbecsült tagját, hogy pozitív példákat felsorakoztatva elsősorban saját környezetükben próbálják meg kidomborítani az anyanyelvi művelődés súlyát és értékeit. Más nyelvek elsajátítása, más kultúrák befogadása és megélése is csupán azok számára adatik meg magas szinten, akik saját anyanyelvükön pallérozódnak, akik megmaradásuk és érvényesülésük érdekében saját gyökereikbe kapaszkodnak.

Ugyanakkor hívjuk fel a szülők vagy a leendő tanulók törvényes képviselőinek figyelmét arra is, hogy legfőképp a gyerekek érdekei, kívánságai és szükségletei alapján, csupán az ő megkérdezésük után szabad felkeresni a kiválasztott oktatási intézményt. Meggyőződésünk, hogy minden szülő a legjobbat szeretné gyermekének, ezért aztán ne kényszerítsék őt nyelvváltásra, ne hozzák kínos helyzetekbe, ne okozzanak törést egészséges fejlődésében. Hitünk, véleményünk és egyben tapasztalataink szerint a szlovák gyerekek szlovák nyelven, a magyarok magyarul szeretnének és képesek leginkább ismeretekhez jutni. Ne vegyük el tőlük ezt a lehetőséget!

Megfontolt, józan döntést kívánunk minden családnak!

A. Szabó László, az MKP oktatásügyi és kulturális alelnöke