Tízévente egyre kétségbe ejtőbb népszámlálási adatokon rémüldözik a felvidéki magyar közvélemény. A rendszerváltás óta tapasztalt 110 ezres fogyásunk egyik fő oka a szlovák iskolát végző magyar gyerekek asszimilációjában rejlik. A Via Nova ICS a saját eszközeivel igyekszik tenni a jelenség minden szempontból káros következményei ellen. Ezt a célt szolgálja a januárban esedékes, évente ismétlődő Beiratkozási Körút, amely a személyes találkozásokra helyezi a hangsúlyt.

A 2015-ös Beiratkozási Körút újítása, hogy az ifjúsági szervezet aktivistái személyesen keresik fel a családokat. A fiatalok elsősorban azokat a szülőket kívánják megszólítani, akik még nem bizonyosodtak meg arról, hogy gyermekük hosszú távú jövője szempontjából az anyanyelvi oktatás jelenti a biztos utat. A személyes párbeszéd rendkívül fontos, hiszen az érintettek véleményének és motivációinak megismerése által lehet leghatékonyabban ismertetni a magyar iskola előnyeit. Ezek a találkozások egyúttal arra is jó lehetőségek, hogy a szülőket is bevonva kerüljön be ez a különösen fontos kérdés a társadalmi közbeszédbe. Az anyanyelvi iskola ugyanis nemcsak a tananyaggal ismerteti meg a gyerekeket, hanem zökkenőmentes társadalmi beilleszkedésükben és egyéniségük, önbizalmuk kialakításában is kulcsszerepet játszik. Ezek a természetesnek vett folyamatok viszont csak akkor valóban maguktól értetődőek, ha a gyermeket engedik anyanyelvén tanulni, ezzel minden szempontból biztosítva a folyamatos fejlődését. Mindezeket az üzeneteket nemcsak a Via Nova írásos anyagainak szakmai része közvetíti majd, hanem a magyar iskolát végzett, az élet különböző területein sikeressé vált felvidéki magyar hírességek is. Az ő példájuk mutatja, hogy az érvényesülés jóval összetettebb kérdés a puszta nyelvtudásnál, és erre a kérdésre a helyes válasz az anyanyelvi iskola. A Beiratkozási Körút keretében hamarosan egy kisfilm is megjelenik, és további ösztönző elemek is várhatóak a témában az elkövetkező hetekben azzal a központi üzenettel, hogy az anyanyelvi oktatás jelenti a biztos tudást, a magyar iskola a biztos jövőt. -ViaNova-