Az Európai parlamenti választások kapcsán a keresztény és keresztyén ember is mérlegel, hiszen felelős döntést kell hoznia nemzete, családja érdekében. Nem mellőzheti azt a tényt, hogy egész Európa jövőjéről is szól az EP-választás május 24-én. Ezért nyomatékosan mérlegelnie kell, hogy azokat a jelölteket preferálja, akik minden körülmények között hűek maradnak keresztény és keresztyén értékrendjükhöz, annak megvédéshez.

Az újpogányság, a szekularizáció, a hedonizmus térhódítása óriási méreteket ölt az Európai Unióban, így a Kárpát-medencében is. A keresztény politikusnak Jézus Krisztus tanításával edzetten kell megküzdenie az újszerű támadások ellen. A sokat hangoztatott keresztény európai gyökerek nem csupán üres frázisok. Történelmi és vallási alapon nyugszanak nézetei, amelyek átsegítették az öreg kontinenst a különböző történelmi korszakokban.

Meg kell említenünk a keresztény politikus felelősségét is. Az osztrák politikus és közíró,  Andreas Khol arról írt egy cikkében, hogy a keresztény politika meghalt, helyébe a keresztények politikája lépett. Ezzel azt akarta mondani, hogy az egyház a korábbi kedvezőtlen tapasztalatokból tanulva a második világháborút követően visszavonult az aktív politikától, és többé nem azonosítja magát egyetlen párt politikájával sem, ugyanakkor azonban felszólítja a keresztényeket valamennyi demokratikus pártban, hogy saját pártjukon belül a keresztény értékek megvalósításán munkálkodjanak. Európa esélyei tehát attól is függnek majd, mennyiben sikerül a keresztény politikusoknak az európai integráció keretében érvényre juttatni a keresztény eszméket és értékeket.

A politikusnak bátorságra is szüksége van, hogy meggyőződése szerint cselekedjék. Kívánom, hogy politikusaink, képviselő-jelöltjeink Jézus Krisztus példája és tanítása nyomán bátran cselekedjenek majd az európai politizálásban is.

A választókat pedig biztatom, hogy döntésüknél a közösség érdekeit tartsák szem előtt, a keresztény-keresztyén értékrendet, nemzeti történelmünk védőbástyájának szerepét és megújult lelkülettel „Változtassuk meg Európát!”

Karaffa Attila, az MKP Keresztény Platformjának Nagyszombat megyei vezetője