Szombaton délelőtt az érsekújvári Marianum épületében tartott tanácskozást az MKP Keresztény Platformja, melyen a nyugati és középső országrészben elterülő járások küldöttjei vettek részt. A találkozón Duray Rezső, az MKP Szenci Járási Elnökségének elnöke köszöntötte a résztvevőket, köztük Szigeti Lászlót, az OT elnökét, Stubendek Lászlót, az MKP Keresztény Platform elnökét és Peczár Károlyt, a helyi szervezet alelnökét. Stubendek László ismertette a Keresztény Platform tevékenységi tervét, s beszámolt az eddigi szervezési munkálatokról. A keresztény platformhoz az elmúlt hónapokban több százan csatlakoztak az MKP tagjai közül. Az érsekújvári találkozón megfogalmazódott az az igény, hogy az MKP készülő Szervezési és Működési Szabályzata tegye lehetővé a platform számára külső, civil tagok bevonását is. A javaslatról az Országos Tanács következő ülésén döntenek majd az OT tagjai. Szigeti László örömét fejezte ki, hogy a platform tagjai nemcsak szervezési és működési dolgokkal foglalkoznak, hanem konkrét programjuk, célkitűzéseik vannak. Az érsekújvári találkozón a nyugati országrészben fekvő járások küldöttjei vettek részt, s határozatban rögzítették, hogy a platform két – keleti és nyugati – szervezési egységben folytatja a megkezdett munkát. A résztvevőket a tanácskozást követően Ďurčo Zoltán püspöki helynök, érsekújvári esperes-plébános üdvözölte a plébániatemplomban, majd közösen elénekelték a Boldogasszony anyánk kezdetű egyházi népéneket. (SzID)