A Magyar Közösség Pártja Keresztény Platformjának megválasztott előkészítő bizottsága értesíti a közvéleményt, hogy rövid időn belül a járási konferenciákon megalakulnak a keresztény platform járási szintű szervezetei, amelyek március hónapban ünnepélyes szentmisét követően tartanak alakuló gyűlést.

Az utóbbi időkben a volt kassai érsek szerencsétlen és történelmileg elhibázott nyilatkozata borzolta a kedélyeket idehaza, de a világ magyarság körében is. Alojz Tkáč nyugalmazott kassai érsek úgy nyilatkozott, hogy elvitetné a dómból II. Rákóczi Ferenc hamvait. Úgy véli, a sírhelyet látogató magyar turisták egy része megszentségteleníti a katedrálist, ezért az lenne a legjobb, ha a fejedelem földi maradványait Magyarországra vinnék. Ezzel kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy Tkáč nyugalmazott érsek úr részéről a békés együttélést megalapozó erkölcsi szabályok felrúgása nem vezet előbbre a két nép kapcsolatainak terén.

Filipko József, az MKP Keresztény Platformjának képviselője a kialakult helyzet kapcsán konzultált Pásztor Zoltán püspöki helynökkel, aki arról biztosított, hogy a nyugalmazott érsek kijelentése nem a kassai érsekség hivatalos álláspontját tükrözi.
Február 18-án, Zrínyi Ilona halálának 310. és születésének 380. évfordulója alkalmából a kassai magyarok megemlékezést tartottak a Szent Erzsébet-dóm altemplomában, amelyen Pásztor Zoltán püspöki helynök mondott imát. Ezt követően Balassa Zoltán méltatása után koszorúzára került sor.
A keresztény platform a szlovákiai egyházmegyei felosztás 5. évfordulója kapcsán csatlakozik a Pázmaneum Társulás által kiadott nyilatkozathoz, amelyben a felosztás után a felvidéki magyar katolikusok lelkipásztori ellátásának területén kialakult helyzettel foglalkoznak. Ugyanakkor jogos kérésnek tartják az önálló jogkörrel felruházott, erkölcsileg tiszta, magyar ajkú és magyar szívű főpásztor kinevezését az itt élő magyar katolikusok számára.

A platform a keresztény értékek és a katolikus egyház elleni provokációnak minősíti a szlovákiai magyar napilapban megjelent „Pápá” című jegyzetet. A cikkíró minden bizonnyal nagyon távol áll a hit gyakorlásától, az egyház, valamint XVI. Benedek pápa munkásságának megismerésétől. Az ilyen jellegű egyházellenes írások, amelyek az említett napilap hasábjain gyakorta előfordulnak, nem szolgálják a vallásszabadság érvényesülését, mivel nem veszik figyelembe a társadalom többségét alkotó keresztények érzéseit, és negatív fényben tüntetik fel a Jézus Krisztus által alapított egyházat, annak tanítását és tevékenységét!

Egyben köszönetünket fejezzük ki a leköszönő Szentatyának eddigi munkájáért, és tiszta szívből kérjük, hogy a továbbiakban is szolgálja a krisztusi közösséget tudásával, tanácsaival, bölcs meglátásaival. Szűz Mária, Magyarok Nagyasszonya óvja lépteit és adjon a pápaválasztó bíborosoknak a Szentlélektől vezérelt bölcs és helyes választást! A felvidéki magyar katolikus híveket pedig arra biztatjuk, hogy egyházközségeikben imaláncot alkotva közösen imádkozzanak az új „Péteri utód” megválasztásáért.

A nagyböjti időszakban pedig gazdag lelki építkezést kívánunk Urunk Jézus Krisztus feltámadásának megünneplésére készülve!