Petíció indult az ország decentralizált oktatási szerkezetének és az önkormányzatiság rendszerének megtartása és stabilitása érdekében - tájékoztatták a sajtót az MKP székházában.
A sajtótájékoztatón a petíciós bizottság három tagja, Őry Péter, Mézes Rudolf és A. Szabó László, valamint  házigazdaként, az aláírásgyűjtés támogatójaként a Magyar Közösség Pártjának elnöke, Berényi József vettek részt. A petícióval Dušan Čaplovič oktatásügyi miniszter azon többször hangoztatott tervére reagáltak, mellyel ismét állami centralizáció alá vonnák az iskolákat.
A petíció szövege:
A Szlovák Köztársaság alulírott polgárai felszólítjuk a Szlovák Köztársaság Kormányát, hogy az ország decentralizált oktatási szerkezetének és az önkormányzatiság rendszerének megtartása és stabilitása érdekében 
- őrizze meg a helyi és megyei önkormányzatok fenntartói jogköreit az oktatási és nevelési intézményekben, 
- biztosítsa az oktatási modellek sokféleségének feltételeit az egyházi és magán oktatási és nevelési intézmények támogatásával,
- a pedagógusok és az iskolai alkalmazottak bérének méltó szintre emelésével garantálja az oktatásban részt vevők szakmai fejlődésének feltételeit, társadalmi megbecsülését és a közoktatás minőségének emelését.
A petíciós bizottság tagjai: Őry Péter, Csallóközcsütörtök polgármestere, az MKP önkormányzati és közigazgatási alelnöke, Ondrej Dostál polgárjogi aktivista, a Polgári Konzervatív Párt (OKS) vezetője, Mikuláš Juščík Habura község ruszin nemzetiségű polgármestere, Mézes Rudolf a Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének elnöke, Pék László, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetségének elnöke, A. Szabó László, Dunaszerdahely alpolgármestere, az MKP oktatási alelnöke és Jozef Šimko, Rimaszombat városának független polgármestere, Peter Zajac, az OKS tiszteletbeli elnöke.
A sajtótéjékoztató résztvevői többek között elmondták:
Berényi József: Tudatosan törekedtünk arra, hogy ne csak magyarok legyenek a peticiós bizottságban. Bevallom, nem volt nehéz másokat is meggyőznünk az ügynek. Ezzel is demonstrálhatjuk, hogy a decentralizáció nem csak magyar ügy, hanem az egész ország profitál belőle. Nálunk nem működnek kisebbségi önkormányzatok, mint Magyarországon, így bennünket érzékenyebben érintene ez a dolog. Az 1990-es években az egyik legnagyobb állami támadás az éppen az iskoláinkat érintette. Emlékezhetünk, hogy azokat az iskolaigazgatókat, akik ellent mertek mondani akkor az oktatásügyi miniszternek, leváltották. A mai helyzetben a változás a modernizációs folyamat visszafordítását jelentené.
Őry Péter: Az iskolák rendkívül fontosak az önkormányzatok számára is, létük egy-egy település fejlődésének a mércéje is. A stabilitás megőrzése érdekében csak az az út járható, melyen az önkormányzatok működtetik az oktatási intézményeket. Ez az alappillére annak, hogy színvonalas, helyben elérhető iskolák álljanak a szülők és a diákok rendelkezésére.
A. Szabó László: Fontos, hogy érvényesüljön a szubszidiaritás elve, hogy helyben tudjuk kezelni az oktatásüggyel kapcsolatos kérdéseket. 2002-ben kerültek át az önkormányzatokhoz az iskolák, a települések így részben állami feladatot vállaltak magukra. Ez kezdetben nagy nehézséget okozott az önkormányzatoknak, eltelt azonban tíz év, az önkormányzatok nagyon sok pénzt is áldoztak az iskolákra, és megtanulták azokat jól működtetni.
Mézes Rudolf: A Szlovákiai Magyar Szülők Szövetségének már a novemberi közgyűlésén is foglalkoztunk ezzel a nagyon fontos témakörrel. Az oktatásügyi miniszternek már korábban, miniszterelnök-helyettesként is voltak olyan megnyilvánulásai, amelyek arra irányultak, hogy mi itt ne érezzük magunkat otthon. Mi viszont azt szeretnénk, hogy az oktatásügy maradjon a lehető legközelebb a szülőkhöz és a gyerekekhez, tehát a leginkább érintettekhez.
Az aláírt íveket a bármelyik petíciós bizottsági tag címére (a petíciós íven feltüntetve) lehet visszaküldeni