A Magyar Közösség Pártja december 8-i I. Országos Kongresszusán, Kürtön Stubendek László Komáromból tájékoztatta a küldötteket, hogy a december 7-i MKP Országos Elnökségének ülésén bejelentette a keresztény platform megalakulását a párton belül.

Az MKP Alapszabálya IX. fejezete 35. §-a szerint a novemberben és decemberben lezajlott járási konferenciák többsége támogatta, sőt, határozat formájában foglalt állást egy keresztény platform létrehozása mellett. Az összesített csatlakozási határozatok alapján az előírt feltétel – legalább 100 tag legalább 3 járásból – teljesült – fogalmazott Stubendek László, a keresztény platform elnöke.

Az első igény a nyitrai járási konferencián fogalmazódott meg Balkó Ferenc és Szórád Mária által, majd csatlakozott a kezdeményezéshez a komáromi, szenci, dunaszerdahelyi, kassai és lévai járás is. A felsorolt járási konferenciákon határozatban fogadták el a keresztény platform megalakulásának szükségességét, míg más járásokban aláírásokat gyűjtöttek.
Az MKP I. Országos Kongresszusán a kerületi küldöttek a kerületi elnökkel való tárgyalás alapján megnevezték azokat a személyeket is, hogy akik képviselik a keresztény platform előkészítő bizottságban az érintett kerületeket: Kassáról Filipko József, Besztercebányáról Bán Zoltán, Pozsonyból Duray Rezső, Nagyszombatból Karaffa Attila és a Nyitrai Kerületből Stubendek László lett a tagja a munkabizottságnak. A katolikusok mellett a református vallásúak is jelen lesznek a platformban, hiszen már a megalakuláskor felvetődött, hogy keresztény-keresztyén platform megnevezést használjanak majd a közeljövőben a párton belül.

A megválasztott képviselők rövid időn belül hozzálátnak a keresztény platform megszervezésének, és ismertetik majd célkitűzéseiket.

Az MKP sajtóosztálya
2012. december 11.