A Magyar Közösség Pártja Gazdaságpolitikai és Régiófejlesztési Tanácsa az elmúlt időszakban az ország 6 különböző helyszínén szervezett szakmai fórumot a helyi gazdaságfejlesztésről. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok kerültek bemutatásra olyan vállalkozók, polgármesterek és önkormányzati szakemberek részéről, akik e témában komoly tapasztalattal rendelkeznek, sikeres modelleket vezettek be néhány magyarországi, illetve hazai kistérségben.

A rendezvénysorozattal azt szeretnénk elérni, hogy a helyi gazdaságfejlesztés témában, amely szervezett formában még csak gyerekcipőben jár Szlovákiában, bemutassuk a követendő példákat - azokat, amelyeket sikeresen vezettek be még a legelmaradottabb, leghátrányosabb leszakadó régiókban is.
2012. november 14-én Zselízen, a Magyar Házban került sor szakmai fórumra a GRFT és a MKP Lévai Járási Elnöksége közös szervezésében. Szó volt többek között az Ipoly-hidak megvalósításának nem zökkenőmentes folyamatáról, az EGTC-k adta regionális együttműködési lehetőségekről, a falugazdaságokról, a helyi termelés, termesztés, felvásárlás, terjesztés és értékesítés láncolatának kialakításáról, a térségben élő fogyasztók felvilágosításáról, meggyőzéséről. Ha a vásárlók a helyi termékeket, szolgáltatásokat részesítik előnyben, azzal a helyieknek biztosítanak munkát, megélhetést. Zselízről is sok hasznosítható információval a tarsolyukban távoztak a szakmai fórumról a tisztes számban megjelent, és a vitába is aktívan bekapcsolódó, főleg a Lévai járásban élő vállalkozóink, polgármestereink, szakpolitikusaink. A tanácskozáson bemutatásra kerültek az eddig megrendezett szakmai fórumok hozományai és tanulságai. Farkas Iván, az MKP gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke elemezte a jelenlegi kormány, hosszú távon rendszerszintűnek távol sem nevezhető elképzeléseit az államháztartást illetően, felhívta a figyelmet a folyamatosan növekvő adóterhek, főleg a KKV-k részére demotiváló hatására és ismertette az MKP gazdaságfejlesztési programját. Majd bemutatta Dél-Szlovákia regionális fejlesztésének készülő programját, a Baross Gábor Tervet, amely szorosan kapcsolódik a Wekerle Tervhez. Szólt a Darányi Ignác Tervről is, és az éppen megalakulóban lévő Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Ipari Vegyeskamaráról. A régió képviselői felvázolták a helyi gazdaságfejlesztés problémáit, és együttesen keresték a helyi gazdaságfejlesztés lehetséges kitörési pontjait, a déli régió jelenlegi nem könnyű gazdaságpolitikai helyzetében, melyeknek mindenképp a régió adta hagyományokra, infrastrukturális és természetes adottságokra kell épülnie, kihasználva a modern kor eszközeit és a globális gazdaságpolitika agóniáját, új, morálisan tiszta célokat kitűzve a jövő felé. Ezek komoly kerékkötője lehet a régiófejlesztés különböző megfogalmazása a szlovák és a magyar oldalról nézve. Amíg a magyarországi szemlélet összhangban van az európai, természetes régiók (melyek lehetnek határon átnyúlóak is) támogatásával, addig a szlovák oldalról csak nemzeti és a jelenlegi határokon belüli régiók támogatását részesíti előnyben, ezen belül is a mágikus történelmi „demarkációs vonal” fölött elhelyezkedőket. Arról nem is beszélve, hogy Szlovákiában a régiófejlesztésre szánt anyagiak elosztása kormányzati kompetenciában van, nem az önkormányzatoknál, melyek a legjobban tudnák meghatározni, hol lenne rájuk a legnagyobb szükség. Sajnos ez rányomta bélyegét az Ipoly-hidak jelenlegi állására és az EGTC-k létrehozásánál is kimaradtak ezáltal olyan régiók az együttműködésből, mint például egész Nyitra megye. Nagy kár, mert az uniós források a jövőben nem csak a „szoft” (kulturális) projektekre (félreértés ne essék, ezek is fontosak), de a hozzáadott értéket termelni tudó, és ezáltal az értéket visszafordítandó, fejlődést garantáló gazdasági együttműködési tervek megvalósítására érkeznek majd nagy részben. Farkas Iván tanácselnök motiváló felvezetője után aktív ötletbörzévé alakult a fórum, egymás után hangoztak el a reménykeltő javaslatok a jelenlegi kedvezőtlen állapot megváltoztatására. Széles körű volt a résztvevők szakmai lefedése - a mezőgazdásztól kezdve, az építészen, a kereskedőn keresztül az informatikusig, illetve a polgármestertől, a szociális szolgáltatón keresztül a hulladékgazdálkodóig, de abban mindnyájan megegyeztek, hogy egy alulról kezdeményezett összefogásra is szükség van akkor, amikor parlamenten kívül rekedt a párt. A Most-Híd semmit sem tesz a hidakért, és a politikai megosztottságot látva a pártok követendő vezérszerepe a gazdasági, de főleg morális válság közepén a perifériára szorult.
A fórum tucatnyi lehetséges példáját sorakoztatta fel azon kitörési pontoknak, melyeken keresztül elegendő hitünkkel és akarásunkkal, elindulhat térségeink fejlődése. A találkozón résztvevők számára, azon felül, hogy élvezhették a házigazdák által biztosított kedves vendéglátást, jó lehetőségnek számított az egymás kölcsönös megismerése és új potenciális üzleti, kereskedelmi, partneri, baráti kapcsolatok létrehozása is.

Wirth Jenő, az MKP GRFT tagja