A Magyar Közösség Pártja Gazdaságpolitikai és Régiófejlesztési Tanácsa az elmúlt időszakban az ország 4 különböző helyszínén szervezett szakmai fórumot a helyi gazdaságfejlesztésről. Ötletadó megoldások, jó gyakorlatok kerültek bemutatásra olyan vállalkozók, polgármesterek és önkormányzati szakemberek részéről, akik e témában komoly tapasztalattal rendelkeznek, sikeres modelleket vezettek be néhány magyarországi, illetve hazai kistérségben. A rendezvénysorozattal azt szeretnénk elérni, hogy a helyi gazdaságfejlesztés témában, amely szervezett formában igencsak gyerekcipőben jár Szlovákiában, bemutassuk a követendő példákat - azokat, amelyeket sikeresen vezettek be még a legelmaradottabb, leghátrányosabb leszakadó régiókban is. Inspirációképpen polgármestereink, megyei és önkormányzati képviselőink, tisztségviselőink, valamint vállalkozók részére, akik megvalósítható ötleteket meríthetnek azoktól, akik a kiváló kezdeményezéseket bevezették a gyakorlatba.

Ez év október 11-én Szalatnyán, a helyi kultúrházban, sorrendben az 5. szakmai fórumra került sor a GRFT és a MKP Lévai Járási Elnöksége közös szervezésében. Szó volt többek között az Ipoly-hidak megvalósításának nem zökkenőmentes folyamatáról, a helyi termelés, termesztés, felvásárlás, terjesztés és értékesítés láncolatának kialakításáról, a térségben élő fogyasztók felvilágosításáról, meggyőzéséről. Amennyiben a helyi termékeket, szolgáltatásokat részesítik előnyben, azzal a helyieknek biztosítanak munkát, megélhetést. Ahogy a rendezvénysorozat eddig is komoly visszhangot váltott ki az egyes járások több jelen levő polgármesterétől, vállalkozójától, illetve az MKP tisztségviselőitől, Szalatnyáról is sok hasznosítható információval a tarsolyukban távoztak a szakmai fórumról a nem nagy számban megjelent, de a vitába annál aktívabban bekapcsolódó, főleg a Lévai járásban élő vállalkozóink, polgármestereink, szakpolitikusaink. A tanácskozáson bemutatásra kerültek az eddig megrendezett szakmai fórumok hozományai és tanulságai. Pártunk gazdaságpolitikai és régiófejlesztési alelnöke, Farkas Iván elemezte a jelenlegi kormány - hosszú távon rendszerszintűnek távol sem nevezhető - elképzeléseit, ismertette az MKP gazdaságfejlesztési programját.  Majd bemutatta Dél-Szlovákia regionális fejlesztésének készülő programját, a Baross Gábor Tervet, mely a Wekerle Tervhez szorosan kapcsolódik. Szólt az éppen megalakulóban lévő Magyar-Szlovák Kereskedelmi és Ipari Vegyeskamaráról. A régió képviselői felvázolták a helyi gazdaságfejlesztés problémáit, és együttesen keresték a helyi gazdaságfejlesztés lehetséges kitörési pontjait, a déli régió jelenlegi nem könnyű gazdaságpolitikai helyzetében, melyeknek mindenképp a régió adta hagyományokra, infrastrukturális és természetes adottságokra kell épülnie, kihasználva a modern kor eszközeit és a globális gazdaságpolitika agóniáját, új morálisan tiszta célokat kitűzve a jövő felé. Jó példák hangoztak el az elérhető energiahordozók kihasználásáról, a spekulatív gazdaság elutasításáról, a „jómester” képzések szükségességéről, a mikrorégiók sugározta impulzusok megragadásáról, az EU bilincséből való szabadulás alternatíváiról és a déli demarkációs vonal oldásának lehetőségeiről is, úgy, hogy a mindennemű odafigyelő gazdálkodás soha ne szűnjön meg követni a közösség szellemi-anyagi gazdagodásának jövőképét. A fórum mindehhez tucatnyi lehetséges példáját sorakoztatta fel azon kitörési pontoknak, melyeken keresztül elegendő hitünkkel és akarásunkkal elindulhat térségeink fejlődése. A találkozón résztvevők számára, azon felül, hogy élvezhették a házigazda polgármester úr, Bazsó Árpád családias jellegű, meleg vendéglátói szeretetét, jó lehetőségnek számított az egymás kölcsönös megismerése, és új potenciális üzleti, kereskedelmi, partneri, baráti kapcsolatok létrehozása is.