Ochrana osobných údajov / GDPR

25. mája 2018 nadobudne účinnosť nové nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (GDPR).

SMK je pevne odhodlaná vykonávať svoju činnosť v súlade s platnými všeobecne záväznými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov.

GDPR vo formáte PDF môžete stiahnuť tu.