Általános Adatvédelmi Rendelet (GDPR)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)

Az MKP az Általános Adatvédelmi Rendelettel (GDPR) összhangban kezeli az adatokat.

Megtekintés (pdf-formátum)