V mestskom parku v Seredi, kde je vybudované pietne miesto nevinným obetiam fašizmu na mieste koncentračného a pracovného tábora zriadeného počas druhej svetovej vojny, organizoval Trnavský samosprávny kraj pietnu spomienku pri príležitosti dňa holokaustu a rasového násilia. József Berényi, podpredseda TTSK sa prihovoril prítomným, ktorí sa zúčastnili spomienkového aktu:

Vážené dámy, vážení páni,
milí priatelia!
Sme tu teraz preto, aby sme si uctili obete holokaustu, ale aj hrdinov, ktorí zasvätili svoj život zápasu proti všetkým prejavom neľudskosti. Vo verejnosti sa niekedy vynára otázka, či naozaj treba pripomínať holokaust, alebo radšej naň zabudnúť. Našou účasťou na dnešnej pietnej spomienke potvrdzujeme, že nezabudneme! Holokaust nemôže zapadnúť do zabudnutia, musíme sa z neho poučiť, aby sa takéto zverstvá v dejinách ľudstva už nikdy nezopakovali. Musíme neustále opakovať, že vylučujúce a radikálne predstavy nemajú miesto v našom živote. Musíme povedať rozhodné NIE fašizmu, nacizmu a extrémistickým ideológiám.
O holokauste máme možnosť prečítať si množstvo literatúry, pozrieť si vynikajúce filmy, v školskom pláne je zaradený v rámci učiva o druhej svetovej vojne, takže deti sa s ním oboznamujú už v školskom veku. Ale stále je to málo. Prejavy rasizmu, neznášanlivosti, xenofóbie, útlaku a diskriminácie sa dennodenne objavujú aj dnes na celom svete. Sme svedkami šírenia extrémizmu, bohužiaľ aj tu, na Slovensku. Takéto tendencie musíme jednoznačne zastaviť a na základe tragických dejinných skúseností musíme prijať ako spoločnú povinnosť nás všetkých: vytvoriť a udržať taký morálny poriadok, v ktorom predsudky, radikalizmus a násilie nemá miesto, ale ani tí, ktorí takéto myšlienky hlásajú. A pri tejto príležitosti mi nedá nepripomenúť, že zhruba o pol roka aktuálne voľby budú na nás klásť väčšiu zodpovednosť, pretože víťazná ideológia vo voľbách môže mať fatálne dôsledky pre miliónov občanov. Nesmieme dopustiť, aby sa chyby minulosti – vo svojich novodobých formách - dostali opäť k slovu.
Deviaty september je aj varovaním, že žiadne zákony a nariadenia nesmú nikoho diskriminovať pre jeho vieru, rasu, etnickú príslušnosť či sociálny stav. Zákonné normy majú slúžiť pre všetkých rovnako. Sme tu dnes aj preto, aby sme vyjadrili túžbu všetkých ľudí po slobodnom živote bez násilia, nátlaku a diskriminácie.

1509_holo1 1509_holo2 1509_holo3 1509_holo4

Tlačový odbor SMK