Strana maďarskej komunity jednoznačne odmieta povinné kvóty migrantov, presadzované Európskou komisiou. Sme toho názoru, že kvóty neriešia samotnú príčinu, naopak, problém len prehlbujú. Prijímanie utečencov, ktorí sú nútení opustiť svoju krajinu z politických dôvodov, musí byť na dobrovoľnej báze. Zároveň navrhujeme, aby sa problém migrácie riešil systémovo, a to priamo na dotknutých územiach, a hlavne v krajinách, kde vznikajú. A to v severnej Afrike a v niektorých krajinách Balkánu.

Toto naše stanovisko je dlhodobo konzistentné, a za kvóty, na rozdiel od iných poslancov Slovenska, sme nehlasovali ani v Európskom parlamente.

Zároveň sme si vedomí aj solidarity vo vzťahu k členským štátom EÚ, ako aj k samotným utečencom. O to viac, že väčšina utečeneckých táborov je na Slovensku práve na národnostne zmiešanom území. Avšak naša solidarita musí byť efektívna a udržateľná, zodpovedajúca možnostiam Slovenska. Pre SMK je najdôležitejšia bezpečnosť občanov Slovenska. Zabezpečenie južnej hranice Európy a spolupráca s našimi susedmi ohľadom zastavenia migračných vĺn je spoločnou výzvou pre nás všetkých.

Prípadné referendum o tejto téme by sme považovali za zbytočný krok, ktorý by len odpútaval pozornosť od podstaty veci. Ani úspešné referendum by totiž nezamedzilo naplneniu povinných kvót, ak by sa tak Európska komisia rozhodla.

Migrácia je horúcou témou v týchto mesiacoch, stáva sa jednou z hlavných predvolebných tém. Treba ale zachovať chladnú hlavu, aj čo sa týka prípadného zasahovania do zhromaždovacieho práva, ktoré vláda v reakcii na sobotňajší protest avizuje.

József Berényi
predseda SMK