Több, mint száz nap telt el a megyei választások óta, ám Nyitra megyében még csak a tisztségek elosztása, a négy éves választási időszak kereteinek meghatározása sem zajlott le. A képviselőtestület szintjén az érdemi munka még el sem kezdődött. Pedig tennivaló akad bőven. Bennünket, az MKP megyei képviselőit nem kívánják a megye irányító testületeibe. Kivételt csupán a megyei tanács képez, amelynek keretét a megye házszabálya határozza meg. Onnan egyszerűen nem hagyhattak ki, ám számarányunkat, ezzel befolyásunkat leszorították. A szlovák koalíció felelőssége tehát a megye irányítása, a felelősséget nem kívánta velünk megosztani az arányosság elvének betartásával. Álláspontunk szerint sokkal korábban kellett volna elkezdeni az érdemi munkát, ennek hangot adunk a megyei tanács hétfői ülésén.

Tennivaló tehát akad bőven. Főleg a régiófejlesztés terén. Vizsgáljuk meg ezért az Európai Unió támogatási alapjainak felhasználását az elmúlt választási időszakban. Az adatokat maguk a megyei hivatalok szolgáltatták, Trencsén megye kivételével, aki titkolózik, nem adta közre az adatait. A megyék főleg a Regionális Operatív Programban és a határon átnyúló,  ETE HU-SK programban pályázhattak sikerrel. A diagramból kitűnik, hogy a fejlettebb, az uniós támogatásra kevésbé rászoruló Zsolna megye kétszer annyi támogatási összeget használt fel az elmúlt időszakban, mint Nyitra megye. Megyénknek tehát alaposan bele kell húznia, hogy sokkal hatékonyabban tudja felhasználni az uniós forrásokat az éppen kezdődő, 2014-2020-as uniós időszakban.

Egy konkrét példán szeretném bemutatni, hogy az elmúlt választási időszakban, 2009-2010 között a Regionális Operatív Program egyik intézkedésének, a települések központi magja felújításának pályázati felhívására, mely települések pályázata járt sikerrel. A térképen jól látható, hogy Nyitra megye északi járásaiban több, mint kétszer annyi település pályázata volt sikeres, mint a megye déli járásaiban. Sőt, a Komáromi járásban, az Érsekújvári és a Lévai járások déli részében elvétve találunk sikeresen pályázó településeket. Célunk, hogy kiegyenlítsük az esélyeket, a megye déli részére a régiót megillető összegben jusson európai uniós támogatás.

A megyék egyik hatásköre a régiófejlesztés, amelynek egyik legfontosabb hozadéka a munkahelyteremtés kellene, hogy legyen. Nyitra megye munkanélküliségének térképén szemügyre vehetjük, hogy a megye északi részében alacsonyabb a munkanélküliség, mint a megye déli járásaiban. Ami a térképről nem olvasható le, ám ami súlyosbítja a helyzetet: az Érsekújvári járásban ugyan az országos átlag szintjén, 13,5 százalékon tetőzött tavalyi év vágán a munkanélküliség mértéke, a járás déli részén, a Párkányi régióban meghaladta a 20 százalékot.    A Lévai járásban ugyan 14 százalék alatti volt a munkanélküliség, ám délen, Zselíz és Ipolyság környékén jóval túlszárnyalta a 20 százalékos szintet, kevéssel volt 25 százalék alatti. Ezzel az elmúlt választási időszakban a megyét irányító szlovák nagykoalíció kellő odaadással nem törődött. Itt az ideje, hogy lássunk hozzá a valódi régiófejlesztéshez. A 2014-2020-as uniós időszakban a valódi szükséghelyzet alapján ítéljük meg az Európai Unió támogatási alapjaiból a régiófejlesztést szolgáló támogatásokat a megyében.

A megyék másik fontos hatásköre a turizmus, vagy idegenforgalom. A diagram azt bizonyítja, hogy a szálláshelyek kihasználtsága a megye területén levő szállodákban és panziókban éppen Nyitra megyében volt a legalacsonyabb 2013-ban, országos összehasonlításban. Itt sem állunk jól, itt is a megyének a korábbinál sokkal többet kell tennie a jövőben.

A szlovák koalíció kiszorítósdit játszik, minden lehetséges tisztségből kiszorítja a megye déli járásaiban az MKP színeiben megválasztott megyei képviselőket. A fenti adatok és ábrák mutatják be, miért teszik ezt, miért akarnak mindenről maguk dönteni, és ha kell, nézetkülönbség esetén az ellenzéket leszavazni. A mi feladatunk pedig a jelen helyzetben egyáltalán nem látszik könnyűnek: tegyünk konkrét lépéseket a megye déli járásainak felzárkóztatása irányában, állítsuk végre fejlődési pályára a megye déli járásait is. Ezért lett volna kulcsfontosságú közös elnökjelöltünk megválasztása a második fordulóban, ezért lett volna rendkívül fontos, hogy minél többen jöjjenek el választani a megye déli járásaiban élők közül.
Ám ígérjük, mindenek ellenére nem adjuk fel, küzdeni fogunk régiónkért, azokért a járásokért, amelyekben bennünket megválasztottak.

Farkas Iván, az MKP képviselőcsoportjának vezetője a Nyitra megyei önkormányzatban