Beszélgetés Berényi Józseffel, Nagyszombat megye alelnökével – Berényi Józsefet, a Magyar Közösség Pártjának elnökét Nagyszombat megye közgyűlése tavaly februárban választotta meg megyei alelnökké. Munkakörébe elsősorban a Galántai és a Dunaszerdahelyi járások tartoznak. Azóta eltelt egy bő esztendő, felkértük őt az első év értékelésére.

Megválasztásakor hangsúlyozta, „folytatjuk mindazt, amit elkezdtünk. Három nagy téma vár ránk: a galántai és a dunaszerdahelyi kórház helyzete, az útfelújítások, az oktatásügy állapota.” Vegyük sorra, milyen a jelenlegi helyzet ezeken a területeken…

- A megyei fenntartású magyar tannyelvű középiskolák finanszírozását az iskolák elvárásai alapján igyekszünk megvalósítani. MKP-s képviselőtársammal együtt szoros kapcsolatban állok az érintett iskolákkal, az általuk küldött igények alapján állítottuk össze a 2015-ös költségvetést, amely tartalmazza a legfontosabb felújítási munkálatokat. Az oktatási intézményekbe jelentkezett, illetve felvételt nyert diákok számának ismeretében odafigyelünk az iskolák osztályainak számára, tudatosítva, hogy a kisebb létszámú osztályokban magasabb színvonalon folyhat az oktatás.
A kórházak ügyében rengeteg tárgyalás áll mögöttünk. Március 25-én, a rendkívüli közgyűlésen megtörtént a dunaszerdahelyi és a galántai kórházak részvényeinek eladása, melyek tulajdonosa a Svet zdravia társaság lett. A jelenlévő 33 képviselőből ezt 32-en szavazták meg. Az új tulajdonos átvállalta a kórházak kintlévőségeit és adósságait, melyek körülbelül 14 millió eurót tesznek ki, valamint beruházásokat hajt végre 10-10 millió euró étékben. A Svet zdravia képviselői a megye által szervezett képviselői meghallgatáson elmondták: megőrzik a kórházak jelenlegi működési szerkezetét, és mindenki esélyt kap munkája folytatására. Az MKP megyei képviselői azt is szem előtt tartották az eladás megszavazása során, hogy a vásárló a kétnyelvűség biztosítását is vállalja az aláírandó szerződésben.

Zajlik a felkészülési folyamat az uniós alapokkal kapcsolatban, a szakbizottságok készítik a tervdokumentációkat. Kollégáimmal figyelünk a Dunaszerdahelyi és Galántai járások prioritásaira. Ide tartoznak az útfelújítások is, hiszen a két járásban zajló kamionforgalom erősen terheli az úttestet. Az uniós pénzekből lehetőség kínálkozik a másodosztályú utak felújítására.

A megye vezetőségének, illetve közgyűlésének további területeket érintő hatáskörei is vannak. Ezek közül milyen eredményekről tud szólni?

– A megye támogatásával indult el Dunaszerdahely és Győr között az autóbuszjárat, ami azért is jó, mert Dunaszerdahely vonzáskörzetéből sokan tanulnak Győrben. A nyitrai egyetem azt kérte, hogy a hétfői és pénteki járatokat bővítsük Dunaszerdahely és Nyitra között, ez szintén megtörtént. Tudatosítanunk kell azt is, hogy csak valós igények esetén lehet járatokat működtetni.

A megye kispályázatok útján támogatja a kultúrát, az egészségügyet és a sportot is. Igyekeztünk a meglévő forrásokat objektívan, nem pedig pártalapon szétosztani. Nem mutatkoztak ez ellen kifogások, sőt a megyei vezetés ellenzékeként fellépő képviselők is büszkén mondják, hogy milyen pályázatokat tudtak sikerre vinni. Én ennek örülök, ez is az objektív támogatási folyamatot igazolja. Emlékezhetünk viszont arra is, hogy kormányzati szinten voltak olyan időszakok, amikor az MKP-s polgármesterek által beadott projekteket félrerakták (akár magyar miniszterek is!).
A megüresedett tisztségekre kiírt pályázatoknál a szakmaiság és a törvényesség mellett azt is figyeljük, hogy azok mely területről érkeztek. Ez vállalható szempont, hiszen egy helybéli ember ismeri leginkább a helybéli lehetőségeket, melyek például a szociális intézmények számára rendkívül fontosak.

Mit szeretne elmondani jövőre, megbízatása félidejének értékelése során?

– Örülnék, ha az európai uniós pályázatok eredményeként előrelépnénk az útfelújítások, valamint iskoláink modernizációja terén. Bízom abban is, hogy a kórházakat látogatók azt tapasztalják majd, hogy kedvezőbb körülmények között jutottak egészségügyi ellátáshoz.

Oriskó Norbert (Készült a Terra c. mátyusföldi regionális lap számára)