Alapvető kiadások

A Nyitra Megyei Önkormányzat megtartotta nyolcadik képviselő-testületi ülése elfogadta a következő három évre szóló programköltségvetést, valamint a jövő évi költségvetést, amely a 2015. évre többlettel számol. Figyelemre méltó újdonság ez, hiszen a törvény legalább kiegyenlített költségvetésre kötelezi az önkormányzatokat, ám a parlament által elfogadott állami költségvetés rendre hiánnyal számol. Az államháztartás hiánya az egyik leginkább vizsgált  nemzetgazdasági adat, Nyitra megye ehhez pozitív mérleggel kíván hozzájárulni. Szép terv, csak ne menjen a megyei intézmények gazdálkodásának rovására! A jóváhagyott 2015-ös megyei költségvetés 172 471 112 € bevétellel számol, a kiadási oldalon összesen 168 102 602 € szerepel. Ebből 91 122 030 -eurót saját forrásból, 69 615 518 eurót az Európai Unió költségvetéséből, illetve az állami költségvetésből fedez, utóbbi főleg az átruházott állami hatáskörök gyakorlását és a beruházások társfinanszírozását jelenti. A fennmaradó összeget a megye egyéb forrásokból fedezi.  A költségvetés legerőteljesebb kockázata az európai uniós források felhasználása társfinanszírozásra, hiszen ebben az évben a megcélzott összegnek csupán 18 százalékát használta fel eddig a megye. Mivel jövő tavasszal, illetve nyáron várhatók az első pályázati felhívások, félő, hogy a költségvetésben szereplő összeget távolról sem sikerül teljesíteni. Az elfogadott megyei költségvetés látszólag fedezi a megyei szociális intézmények, középiskolák, egészségügyi intézmények, kultúrintézmények, az útkarbantartó vállalat jövő évre várható dologi kiadásait, a közérdekű tömegközlekedés támogatását. Beruházások címen aránylag kevés konkrét tételt tartalmaz, hiszen a közútfejlesztési és burkolat-felújítási munkálatokra szánt összeg járásonkénti csomagokban került elfogadásra, konkrét tételek megnevezése nélkül. Nevesítve csupán a Pozba-Fajkürt-Nagysalló közötti útcsuszamlás következtében megsérül szakasz további javítása és a garamszentgyörgyi híd felújítása szerepel. A kultúra területén a Komáromi Jókai Színház, illetve a Lévai Vár felújítását hagytuk jóvá 191 500 € és1 813 364 € összegben. Jóváhagytunk továbbá 658 ezer eurót a Komáromi Kórház belgyógyászati pavilonjának felújítására, és a közgyűlés jóváhagyott az ógyallai Magnólia idősek otthona épületének felújítására 154 ezer eurót. Benyújtjuk javaslatunkat a Párkányi Rendelőintézet jövőbeni bevételkiesésének fedezésére, hogy nyolc magánorvos, magánrendelő távozását követően egyensúlyozzuk az intézmény gazdálkodását, és továbbra is fennmaradhasson a készenléti szolgálat.

Az oktatás területén

A közoktatási törvény értelmében a megyei önkormányzatnak folyó év október 31-ig kell elfogadnia kötelező érvényű rendeletét a megye területén tevékenykedő középfokú oktatási intézmények első osztályainak számát illetően a következő tanulmányi évre. Derekasan küzdöttünk a magyar középiskolák, illetve osztályok leépítése ellen. A megyei hivatal beterjesztéséhez Szigeti László nyújtotta be módosító javaslatát, mely szerint a Bátorkeszi Magán Szakközépiskola, miután teljesítette a törvényben szereplő kötelességét, jövőre a javasolt 0 osztály helyett az első osztályok mai számának megfelelő, 3 első osztályt nyithasson. Én pedig az Érsekújvári Ipari Szakközépiskola számára javasoltam, hogy az elektrotechnika szakon a megyei hivatal által javasolt egy magyar osztály helyett jövőre az első osztályok mai számának megfelelő két első osztályt nyithasson. A felvételiző diákok érdeklődése alapján mindkét iskola esetében indokolt módosításokat nyújtottunk be. A megye a saját fenntartású középfokú oktatási intézmények mellett ne lehetetlenítse el a magán középiskolákat!  A hosszúra nyúló, tartalmas vitát követően a szlovák koalíció hozzáállása miatt a módosításokat a képviselő-testület ugyan nem fogadta el, ám logikus érveléssel, lobbizással elértük, hogy maga a kötelező érvényű rendelet sem lett elfogadva. A soron kívüli testületi ülés előtt lehetőség nyílik tehát egyeztetésre a szlovák koalícióval a kötelező érvényű rendelet tartalmáról. Ők is teljesíteni szeretnék a törvényi kötelezettséget, október 31-ig szívesen elfogadnák a kötelező érvényű rendeletet.

További kötelezettségek

A megyei közgyűlés elfogadta az Arriva Részvénytársasággal megkötött keretszerződés 12. kiegészítését a közérdekű tömegközlekedés támogatásáról. Ebben a felek listázták a megye 2014-ben felhalmozott hátralékait, ami 4,1 millió eurós elmaradást jelent. A kiegészítésben a felek megállapodtak a fizetés ütemezéséről a következő időszakban. Függeléket javasoltam a kiegészítéshez, amelyben a közvélemény tájékoztatása céljából azt javasoltam, hogy az Arriva autóbuszain tüntessék fel az alábbi szöveget kiegészítve Nyitra megye címerével: Régiónkban a Nyitra Megyei Önkormányzat támogatja a tömegközlekedést. A megye déli járásaiban az autóbuszokra természetesen kétnyelvű, szlovák és magyar feliratokat javasoltam. Azzal indokoltam a javaslatot, hogy a megyei választásokon egyre alacsonyabb a választók részvétele, amit a szakavatottak azzal magyaráznak, hogy kevésbé tájékozottak a megye hatásköreiről és tevékenységéről. Javaslatommal e hiányosságot próbáltam részben orvosolni. A képviselő-testület azonban a szlovák koalíció elutasító hozzáállása miatt kiegészítő javaslatomat nem fogadta el.

Farkas Iván, az MKP Nyitra megyei képviselőcsoportjának elnöke