Nyitra Megye Önkormányzata hétfőn megtartotta 28. tervezett képviselő-testületi ülését.

A képviselő-testület elfogadta Nyitra megye gazdasági és társadalmi fejlesztésének programját a 2016 – 2022 közötti időszakra. A program első, elemző részében a megye minden járására és kistérségére kiterjedő valós látlelet olvasható. A második részben a követendő fejlesztési stratégia található, amely számba veszi ezt a megye déli járásaiban is. A kérdés csupán az, hogy meglesz-e az akarat és meglesznek-e a kellő források felzárkóztatásunk megvalósításához. A program előkészítői a Konstantin Filozófus Egyetem Területfejlesztési és Társadalomfejlesztési Tanszékének munkatársai voltak. Precíz munkát, részletes elemzést hajtottak végre a gazdaság és a társadalmi viszonyok számos területének, részleteinek feltérképezésénél.

Nyitra Megye Önkormányzata jóváhagyta a Fenntartható mobilitás regionális terve c. stratégiai dokumentum kidolgozásának szándékát és a pályázat társfinanszírozását megyei költségvetésből. A stratégiai dokumentum kidolgozása elengedhetetlen feltétele az IROP programból finanszírozott közlekedésfejlesztési beruházások megvalósításának.

A megye 5/2016 sz. általános érvényű rendelet alapján – amelyet a megye 2016-ban hagyott jóvá - a megye jóváhagyta azon 3 pályázó számára a megyei támogatás megítélését hoszpic, azaz időskori egészségügyi elfekvő fenntartására, akik egyedüliként feleltek meg a rendeletben megszabott feltételeknek. Ezek a következők: Egyházi Karitász Nyitra – 40 ezer euró támogatásban részesült, Assziszi Szent Ferenc Elfekvő Nyitra – 35 ezer euró megyei támogatásban részesült, Arany Kor Társulás – 25 ezer euró támogatásban részesült. Amennyiben további hoszpicek is megnyílnak a megye területén – így a megye déli járásaiban is –, amelyek megfelelnek a megyei rendelet követelményeinek, hasonló támogatásokat ítélhetünk meg majd a jövőben számukra is.
A megyei képviselő-testület tudomásul vette a megyei hivatalnak a FORLIFE társasággal – a komáromi általános kórház fenntartója - folytatott tanácskozásairól szóló beszámolóját. A kórház fenntartója kérte a kórház bérleti szerződésének meghosszabbítását 2040-ig, amely eredetileg 2020-ig szólt. Az új vagyonjogi szabályokra hivatkozva a FORLIFE kérvényét a megyei hivatal visszautasította, mivel közvetlen szerződést immár nem köthet, a megfelelő időben kínálati eljárást, pályázatot kell lefolytatnia.

Végre megoldódhat a lévai kórház hiányzó parkolóhelyeinek ügye. A megyei önkormányzat jóváhagyta Léva városa számára a vonatokozó megyei telkek bérleti szerződését, módosította a megye és a megyei kórházat üzemeltető társaság közötti bérleti szerződést, hogy a parkoló megépítését akadályozó tényezők ezáltal elháruljanak.

Vágsellye város kérvényére reagálva a megyei képviselő-testület csatlakozott a várost elkerülő közút, az I/75 sz. közút várost elkerülő szakaszának megépítését célzó kezdeményezéshez. Jóváhagyta az együttműködési nyilatkozatot, partnerségi memorandumot kötött Vágsellye városával a közös cél, a várost elkerülő közút megépítése céljából.

A megyei képviselő-testület a kínálati eljárás befejező aktusaként jóváhagyta számos megyei ingatlan tulajdon értékesítését. Ezek közül a Komáromi járásban 5 értékesített vagyon található, Komáromban és Gadócon. Szántóföldek, telkek, lakás és garázs került értékesítésre, általában a 3. kínálati eljárást követően, a becsült ár 58 – 107 százalékáért. Egyetlen komáromi ingatlan nem került eladásra, az érdeklődő által felkínált alacsony ár miatt.

Farkas Iván, Nyitra megyei képviselő, az MKP frakcióvezetője