Základom zotrvania mladých ľudí vo vlasti – na území obývanom maďarskou národnostnou menšinou sú maďarské materské školy, základné školy a možnosť zamestnať sa.

Mladí ľudia, dochádzajúci za prácou do zahraničia, tak nerobia pre vlastné potešenie, ale preto, že inú možnosť nemajú.

Vláda si je vedomá skutočnosti, že dokáže rozdeliť maďarské spoločenstvo, znemožniť uplatnenie sa jednotlivcov a vziať im silu k životu tým, že mladých ľudí prinúti k emigrácii. Zdá sa, že to robí cielene. V mnohých Maďarmi obývaných obciach už v minulých rokoch došlo k zrušeniu maďarských materských škôl – prekážky kladú už malým, trojročným deťom.  Mnoho základných a stredných škôl s vyučovacím jazykom maďarským je taktiež v ohrození – maďarský žiak sa už v detstve naučí, že je pre krajinu druhoradým občanom. Jedinú maďarskú univerzitu sa snažia ekonomicky zničiť, pretože nemajú záujem ani o maďarských vysokoškolákov. A nakoniec tým, že v južných oblastiach štátu nevznikajú nové pracovné miesta, neostáva nič iné, ako sa za prácou vysťahovať.

A pritom riešenie aj východisko z tejto pasce existuje.

Základom zotrvania mladých ľudí vo vlasti – na území obývanom maďarskou národnostnou menšinou sú maďarské materské školy, základné školy a možnosť zamestnať sa. Tieto prvky na seba bezprostredne nadväzujú, sú od seba závislé, avšak vláda by ich najradšej pretrhla. Znemožnenie zotrvania vo vlasti a zabránenie usadeniu sa na území južného Slovenska  sa stalo programovým cieľom, a týka sa každého, od najmenších detí cez nezamestnaných mladých ľudí až po vnúčatá pracujúce v zahraničí, ktoré starí rodičia vidia dva krát do roka. Naším záujmom je, aby mládež zostala doma, mohla sa riadne zamestnať a pokojne žiť. To je našou úlohou, oponovať negatívnym tendenciám a hľadať možnosti na zastavenie nepriaznivej situácie. Nie je to jednoduché, ale urobíme pre to všetko.

V parlamente v súčasnosti nie je také maďarské zastúpenie, u ktorého by bola snaha a ochota na zmenu. Potrebujeme takých maďarským poslancov, ktorí chcú, ale aj dokážu zabezpečiť zmeny, aby sa mladí ľudia nemuseli báť nezamestnanosti. Umožnime im robiť to, čo chcú: uplatniť sa vo vlasti!

SMK – MKP a Via Nova hovorí ÁNO mladým ľuďom. ÁNO budúcnosti.

 

István Samu

kandidát SMK -  MKP za poslanca NR SR