Starostovia a primátori Mosta-Híd a SMK z iniciatívy podpredsedov dvoch strán Mariána Tótha a Ivána Farkasa v otvorenom liste adresovanom predsedovi vlády SR žiadajú o korektnú komunikáciu smerom k občanom SR, samosprávam a vyšším územným celkom a bezodkladnú úhradu nákladov vynaložených samosprávami pri antigénových testovaniach, o rozšíreníe preventívnych opatrení o zavedenie pravidelného celoslovenského monitoringu odpadových vôd s cieľom sledovania koncentrácie fragmentov RNA vírusu v odpadových vodách. Signatári zároveň ponúkajú svoju súčinnosť pri vakcinácii občanov SR.

“ V uplynulých dňoch sme svedkami narastajúceho napätia v spoločnosti práve z dôvodu nesprávne prijatých, nesprávne načasovaných a nesprávne interpretovaných rozhodnutí, ktoré výrazným spôsobom zasahujú do života občanov SR a našich obyvateľov. Opatrenia, predpisy a nariadenia šité horúcou ihlou, prezentované na tlačových konferenciách s niekoľko hodinovým predstihom pred nadobudnutím ich účinnosti, podmienky meniace sa z hodiny na hodinu, zdieľané na sociálnych sieťach a prijímané v napätom stave spôsobenom vyvolanými emóciami politikov sú pre nás neakceptovateľné a neférové,“ píše sa v otvorenom liste.

Signatári okrem korektnej komunikácie žiadajú zabezpečenie bezodkladnej úhrady nákladov vynaložených samosprávami pri antigénových testovaniach a vydanie pokynu na poukázanie finančných prostriedkov zo štátnej pomoci, zameraných a určených na podporu podnikov v čase krízy spôsobenej ochorením COVID-19 z dôvodu meškajúcich platieb.

Starostovia a primátori Mosta-Híd a SMK upozorňujú na potrebu zabezpečenia dostatočného množstva vakcín za účelom urýchlenej vakcinácie, pri ktorej ponúkajú svoju pomoc a súčinnosť:

 „Samosprávy v doterajšom boji proti koronavírusu preukázali snahu a ochotu riešiť vzniknutý stav, čoho jasným dôkazom je pravidelne a kvalitne zorganizované antigénové testovanie  obyvateľov. Z uvedeného dôvodu týmto ponúkame pomocnú ruku k očkovaniu formou zabezpečenia personálu a priestorov podľa možností jednotlivých samospráv,“ píšu signatári otvoreného listu. Zároveň vyzývajú vládu, aby zaviedli pravidelné celoslovenské monitorovanie odpadových vôd s cieľom sledovania koncentrácie fragmentov RNA vírusu v odpadových vodách.

Signatári otvoreného listu splnenie svojich požiadaviek budú považovať za znak rovnocenného partnerstva v boji proti pandémii, v ktorom vláda a samosprávy majú svoje špecifické a navzájom nezastupiteľné úlohy.

Címkék: Ing. Iván Farkas ,