Strana maďarskej komunity, po konzultácii so Zväzom maďarských pedagógov na Slovensku a s ďalšími profesijnými organizáciami, sa listom obrátila na ministra školstva Slovenskej republiky, pána Branislava Gröhlinga so žiadosťou o možnosť osobného prerokovania problematických, respektíve nevyjasnených reorganizačných plánov v oblasti školstva.

V liste sa strana a maďarská pedagogická obec snaží poukázať na potrebu menšinového zákona, ktorý by jasne definoval právne postavenie menšín a stanovil pre ne právny rámec aj v oblasti školstva. Ohľadne reorganizačných opatrení v rezorte školstva je potrebné prehodnotiť napríklad aj plánované vylúčenie maďarského jazyka a literatúry ako predmetu skúšania v rámci testovania Monitor 9 pre školy s vyučovacím jazykom maďarským. Úspešné zvládnutie testu Monitor 9 je vlastne podmienkou získania základného vzdelania, kde nesmie chýbať previerka vedomostí z maďarského jazyka.

Ďalšie opatrenia, ktoré strana SMK víta, respektíve ktoré sa bude snažiť zmeniť, sú obsiahnuté v priloženom liste.