Rokovania medzi Stranou maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja a stranou Magyar Fórum – Maďarské fórum dnes pokračovali. SMK-MKP zastupoval predseda strany József Menyhárt, predseda republikovej rady Péter Őry a podpredseda Iván Farkas, za Magyar-Maďarské Fórum boli prítomní: predseda strany Zsolt Simon, podpredsedníčka Alžbeta Janitsová a podpredseda Zsolt Gál.

Na stretnutí pred dvoma týždňami obe strany vyjadrili svoj hlavný zámer, docieliť po budúcoročných voľbách parlamentné zastúpenie maďarskej komunity na Slovensku. Táto istá myšlienka charakterizovala aj dnešné stretnutie: zabezpečenie efektívneho zastupovania maďarskej komunity a regiónov, ktoré bude mať pred očami predovšetkým záujmy voličov a regiónov.

Preto by Maďarské fórum, vzhľadom na krátkosť času, uvítalo, keby sa rokovania medzi stranami Most-Híd a SMK čo najskôr uzavreli, a dalo by sa pokročiť ďalej. Konštatujeme, že pokračovanie v konštruktívnom dialógu vytvorenom medzi SMK a Maďarským fórom, ako aj naplnenie tohto dialógu spoločnými cieľmi a obsahom  je v záujme oboch dnes rokujúcich strán.

SMK mieni pokračovať v rokovaniach s Mostom-Híd, aby sa čo najskôr zrodila konštruktívna dohoda o spolupráci. Ich najbližšie rokovanie očakávame koncom júla.

Zástupcovia rokovacích strán

Strany maďarskej komunity a Maďarského fóra