Dnes na základe pozvania Maďarského fóra sa uskutočnil pracovný obed s predstaviteľmi SMK.

Za SMK sa na rokovaní zúčastnil predseda strany József Menyhárt a podpredseda strany Iván Farkas. Za stranu Magyar Fórum – Maďarské fórum boli prítomní predseda strany Zsolt Simon a podpredsedovia strany Alžbeta Janitsová a Zsolt Gál. Rokovanie sa viedlo v duchu otvorenosti a úprimnosti s cieľom nájsť riešenie pre voličov. 

Obe strany sa zhodli na hodnotovej orientácii, kde odmietajú spoluprácu so stranami Smer, SNS a Kotebovou ĽSNS.

Zúčastnené strany prejavili ochotu spolupracovať v záujme docielenia, aby voliči maďarskej národnosti a maďarsky cítiaci voliči  mali zastúpenie v parlamente po voľbách v roku 2020.

SMK predstavila svoj návrh na vytvorenie volebnej strany, o ktorom bude Maďarské fórum rokovať v rámci svojich štruktúr.

Zúčastnené strany sa dohodli, že budú v dialógu pokračovať ďalej. Ďalšie stretnutie je naplánované na 15. júla 2019.