Ďakujeme voličom za hlasy vyjadrujúce ich podporu

Strana maďarskej komunity ďakuje za dôveru všetkým voličom, ktorí hlasovali za kandidátnu listinu č. 21 a za jednotlivých kandidátov SMK.

Mohli by sme citovať klasický výrok, ktorý je v tomto prípade pravdivý: bolo nás veľa, ale nie dosť. Tentokrát sa nám nepodarilo dosiahnuť výsledok spred piatich rokov. Vieme, že tento výsledok je v našej roztrieštenej komunite čoraz ťažšie dosiahnuť. Táto situácia je čoraz vážnejšia. Na Republikovom predsedníctve SMK budeme analyzovať všetky okolnosti kampane a volieb a budeme sa zaoberať otázkou, či aktuálne výsledky ovplyvnili – a do akej miery – naše vlastné chyby či nedostatky.

I keď sme nezískali vlastný mandát v Európskom parlamente, vieme, že naši najbližší spojenci v takejto situácii urobia všetko pre to, aby špecifické záujmy našej komunity nezostali nezastúpené v procese veľkých zmien, ktorý sa na úrovni Európskej únie začne už v nastávajúcich mesiacoch a bude trvať dlhé roky.

Gratulujeme všetkým zvoleným poslancom Európskeho parlamentu zo Slovenska, ako aj poslancom maďarskej národnosti z Karpatskej kotliny.

Tlačový odbor SMK