Poslanci dnes opätovne schválili novelu zákona o štátnych symboloch vo forme, v akej už niekoľko týždňov bičuje vášne, a tým prelomili veto prezidenta republiky. Prijali aj návrh Mosta-Híd na úpravu tejto novely, ktorou by znovelizovali pasáže vzťahujúce sa na hymny. Túto úpravu prerokujú v zrýchlenom režime.

V prípade prijatia novely nastúpi predošlý právny stav, čiže spievanie hymny iného štátu by nemalo byť sankcionované. Toto však neznamená žiadny krok vpred – ak vezmeme do úvahy používanie štátnych symbolov –, pretože používanie maďarskej vlajky na športových podujatiach zakazuje zákon aj naďalej. V súčasnosti prebieha len oprava fatálnej chyby poslancov Mosta-Híd.

Podľa Strany maďarskej komunity právom očakávame rovnocenný a rovnoprávny vzťah medzi národmi. Výsledkom plánovaného „znovunovelizovania“ zákona však nebude vytvorenie rovnoprávneho stavu, preto považujeme za nevyhnutné urobiť ďalšie kroky v záujme slobodného používania národných symbolov.

Sme toho názoru, že keď sa už – aj keď škandalózne – dostala táto otázka na program, má sa vyriešiť aj otázka používania národnej vlaky, a vo všeobecnosti aj otázka používania symbolov národnostných menšín. V tejto súvislosti SMK iniciovala petíciu, aby všetky zákazy ohľadom používania národných symbolov menšín boli zrušené, a tieto otázky boli riešené komplexne, jednoznačne a uspokojivo.

József Menyhárt,
predseda SMK

Címkék: József Menyhárt ,