Národná rada Slovenskej republiky prijala dňa 26. mája 2010 prostredníctvom zrýchleného konania zákon č. 250/2010, ktorým novelizovala zákon o štátnom občianstve. V zmysle takto upraveného zákonného ustanovenia (§9, ods. 1) Štátne občianstvo Slovenskej republiky možno stratiť aj nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle. Uvedenú novelu môžeme považovať za reakčný zákon, ktorý reagoval na zavedenie zjednodušeného udelenia štátneho občianstva v Maďarsku, pre cudzích štátnych príslušníkov maďarskej národnosti.

Strana maďarskej komunity je zásadne proti politicky motivovanej, nepremyslenej a nevykonateľnej legislatíve. Podľa nášho názoru je citované zákonné ustanovenie protiústavné, pretože odníma štátne občianstvo dotknutej osoby proti jej vôli. Vôľa dotknutej osoby totiž smeruje k nadobudnutiu štátneho občianstva inej krajiny a nie k strate slovenského štátneho občianstva. Rôzne spory vyplývajúce z uvedeného ustanovenia sťažujú život mnohým občanom. Dotknuté osoby žijú svoj každodenný život popri konštantných výsluchoch zo strany orgánov činných v trestnom konaní, súdnych konaní, v neistote a v strachu. Pričom nadobudnutie dvojitého štátneho občianstva iným spôsobom (napr. sobášom) zákon dovoľuje.

Vychádzajúc z verejne dostupných štatistík Ministerstva vnútra SR, z uvedených dôvodov prišlo o slovenský pas 2754 osôb. Avšak počet dotknutých osôb je pravdepodobne vyšší. Vystúpením Veľkej Británie z EÚ je viac než pravdepodobné, že uvedené číslo sa zvýši, pretože podľa odhadov pracuje/žije v Británii približne 100 000 slovenských občanov. Podľa britských zdrojov okolo 4000 z nich aj disponuje s britským štátnym občianstvom.

Strana maďarskej komunity víta a jednoznačne podporuje návrh novely zákona o štátnom občianstve - predložený poslancami: A. Zemanová, O. Dostál, V. Dubačová, E. Jurzyca, M. Klus, P. Osuský, Z. Zimenová -, ktorým by došlo k zrušeniu protiústavných ustanovení zákona. Zároveň vyzýva demokratických a slušných poslancov Národnej rady SR, aby návrh podporili.

JUDr. Dávid Nagy, LL.M.

Címkék: Dávid Nagy ,