Republiková rada Strany maďarskej komunity zasadá v hektickom období, keď vo vláde, a tým aj v spoločnosti prebiehajú stále výraznejšie znepokojujúce procesy. Zatiaľ čo sa pripravujeme  na voľby orgánov krajských samospráv, pozornosť verejnosti sa orientuje na sériu vládnych škandálov. Strana maďarskej komunity so znepokojením sleduje krízu vládnej koalície, ako aj snahu jednotlivých koaličných strán na udržanie zdanlivej koaličnej jednoty pretkanej prevažne osobnými záujmami zainteresovaných strán. Koaličná kríza, ktorá sa spočiatku odvíjala od polohovania partnerov, premeriavania si síl a udržiavania si ministerských kresiel, sa k dnešnému dňu zmenila na vážny konflikt partnerov, ktorý bude mať ťažko predvídateľné následky.

RR SMK podporuje iniciatívu Federálnej únie európskych národnostných menšín (FUEN), ktorá symbolicky rozbehla petíciu v Kluži (20. mája 2017) na kongrese FUEN-u, tým sa začala kampaň na získanie milióna podpisov pre Minority SafePack. Jej cieľom je získať podporu k iniciatíve ochrany autochtónnych menšín v Európe. Týka sa to zhruba 50 miliónov príslušníkov domorodých menšín v jednotlivých európskych štátoch. Skutočné zbieranie  podpisov je úlohou členských organizácií FUEN-u. Na Slovensku bude prebiehať zbieranie podpisov pod vedením Strany maďarskej komunity. Oficiálne sa kampaň u nás rozbehla 18. augusta 2017 v Dunajskej Strede v rámci tlačovej konferencie SMK, ktorá sa venovala tejto téme.

Strana maďarskej komunity v tomto roku považuje za svoju najdôležitejšiu úlohu, aby vo volebnom období 2017-2022 zabezpečila efektívne zastúpenie záujmov obyvateľov Južného Slovenska v krajských zastupiteľstvách. 4. novembra 2017 na župných voľbách naším cieľom je, aby sme pomohli rozvoju našich regiónov silnými krajskými zastupiteľstvami.

Z pohľadu budúcnosti školstva na Slovensku je veľmi dôležité, aby post ministra školstva zaujal dobrý odborník. Korupčná kríza ďalej posilnila nedôveru ľudí voči politikom. Odvolanie ministra bol potrebný krok, ale pretrvávajúca neistota môže dostať školy do ťažkej situácie. Očakávame, aby vládna koalícia postavila na čelo ministerstva takú osobu,  ktorá je zástancom vzdelávacích reforiem a podporuje školstvo národných komunít.

Nezamestnanosť na Slovensku dosahuje pozitívne rekordy, ekonomika Slovenska zdanlivo prosperuje. Tento jav nie je viditeľný v južných a juhovýchodných okresoch. Preto vyzývame Vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne urobila také opatrenia, ktoré umožňujú obyvateľom južných okresov, aby pociťovali priaznivé vplyvy hospodárskeho rozvoja, ktoré by zlepšili život obyvateľov sociálne najzaostalejších regiónov. Očakávame, aby aj v južných okresoch boli také investície, ktoré vytvárajú nové pracoviská, vyzývame vládu, aby modernizovala a rozširovala dopravnú infraštruktúru. Aj ľudia žijúci v južných okresoch spľňajú svoje povinnosti, platia dane.

Republiková  rada SMK poukazuje na to, že vyľudnenie vidieka a zanechanie vidieckeho spôsobu života je  výsledkom viac ako dvadsaťročnej nesprávnej agrárnej a potravinárskej politiky Slovenska, v dôsledku čoho zaniklo  viac ako niekoľko stotisíc pracovných miest. Tento fakt si dostatočne neuvedomuje ani terajšia vláda. V spojitosti týchto faktov nie je schopná zaviesť také efektívne opatrenia v prospech rozvoja domáceho agrárneho  sektora  a potravinárskeho priemyslu, ktoré by zastavili úpadok vidieka a zároveň zabezpečili dôstojné živobytie tam žijúcich obyvateľov. Republiková  rada SMK preto opätovne vyzýva vládu Slovenskej republiky, aby čím skôr vytvorila konkurencieschopné hospodárske podmienky pre slovenský agrárny sektor a potravinársky priemysel, podporovala malých a stredných podnikateľov, mladých farmárov, a tak posilnila domácu produkciu kvalitných potravín a zároveň zabezpečila dôstojný život na vidieku.

Republiková rada Strany maďarskej komunity pri príležitosti 60. výročia úmrtia Jánosa Esterházyho vzdáva hold pamiatke politika-martýra. Spomínajúc na 70. výročie výmeny obyvateľstva na základe Benešových dekrétov naďalej odsudzuje princíp kolektívnej viny.