(Videóval frissítve) Szímőn (Érsekújvári járás) ülésezett a Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa. A testület a következő nyilatkozatot fogadta el:

A Magyar Közösség Pártja Országos Tanácsa olyan időszakban ülésezik, amikor a kormányban, s ezzel együtt társadalmunkban felettébb nyugtalanító folyamatok zajlanak. Miközben a megyei választásokra készülünk, a közvélemény figyelme a kormány körüli botránysorozatra irányul. A Magyar Közösség Pártja aggodalommal figyeli a kormánykoalíció körül kialakult válsághelyzetet, és az egyes kormánypártok törekvéseit a személyes érdekekkel átszőtt, látszólagos egység megtartására. A kormányválság, amely kezdetben a partnerek pozícióharcából, erőfitogtatásából, és a miniszteri tisztségek megtartására irányuló érdekekből fakadt, mára komoly konfliktust okozott a partnerek közt. Ennek következményei annak ellenére is érezhetőek maradnak, hogy a partnerek a látszategység további fenntartásában egyeztek meg.

Az MKP OT támogatja az Európai Nemzeti Kisebbségek Föderatív Uniója (FUEN) által kidolgozott  MinoritySafePack kezdeményezést, amelynek célja, hogy az unió tagállamaiban élő őshonos, nemzeti és nyelvi kisebbségek védelmét szolgáló uniós jogszabályok szülessenek. Ahhoz, hogy az Európai Bizottság elindítsa a kezdeményezésnek megfelelő jogalkotási folyamatot, az EU legalább hét tagállamában összesen egymillió támogató aláírást kell összegyűjteni. A FUEN májusi kolozsvári kongresszusán (2017. május 20-án) szimbolikusan elindította az összeurópai aláírásgyűjtést. Az aláírások tényleges összegyűjtése a FUEN-tagszervezetek feladata. Szlovákiában a Magyar Közösség Pártja szervezi ezt a munkát, Berényi József vezetésével. Az MKP a  2017. augusztus 18-án Dunaszerdahelyen megtartott sajtótájékoztató keretében indította el a szlovákiai aláírásgyűjtést.

A Magyar Közösség Pártja az idei év legfontosabb feladatának azt tartja, hogy a 2017-2022 közötti választási ciklusban is hatékony érdekérvényesítésre képes megyei képviseletet biztosítson a Dél-Szlovákiában élőknek. A november 4-ei megyei önkormányzati választásokon az a célunk, hogy régióink további erősödését erős képviselettel segítsük.

A szlovákiai oktatásügy jövőjét tekintve nagyon fontos, hogy jó szakember kerüljön az oktatási tárca élére. A nyáron kirobbant korrupciós botrány tovább mélyítette az emberek bizalmatlanságát a politikusokkal szemben.  Szükséges volt a miniszter visszahívása, ám az elhúzódó bizonytalanság nehéz helyzetbe sodorja az iskolákat. Elvárjuk, hogy a kormánykoalíció olyan személyt állítson a minisztérium élére, aki az oktatási reformok híve, s egyben a nemzeti közösségek iskolaügyének támogatója is lesz.

Szlovákia munkanélküliségi mutatói pozitív rekordokat döntenek, Szlovákia gazdasága látszólag dübörög. Ám a déli és a délkeleti járásokban e jelenség nem érzékelhető. Felszólítjuk Szlovákia kormányát, hogy haladéktalanul tegye meg azokat az intézkedéseket, amelyek a déli járásokban élők számára is érezhetővé teszik a gazdasági fellendülés kedvező hatásait,  amelyek kézzelfogható javulást eredményeznek a szociálisan leghátrányosabb régióban élők számára. A déli járásokba is tereljenek munkahelyteremtő beruházásokat, itt is korszerűsítsék és bővítsék a közlekedési infrastruktúrát. Az itt élők is leróják kötelességüket, befizetik adóikat, amelyekből szívesen viszontlátnák azokat a javakat, amelyek eddig csupán az ország északi és középső régióiba irányultak.

Az MKP Országos Tanácsa rámutat arra, hogy a vidék fokozódó elnéptelenedése, a vidéki életforma elhagyása  az elmúlt több mint  két évtized helytelen agrár- és élelmezési politikájának eredménye, amelynek következtében több százezer vidéki munkahely szűnt meg. Ennek kapcsán a jelenlegi kormány sem képes olyan hatékony intézkedéseket foganatosítani a hazai agrárium és élelmiszeripar fellendítésének érdekében, amelyek megállítják a vidék hanyatlását, és tisztességes megélhetést biztosítanak az ott élőknek. Az MKP OT ezért ismételten  felszólítja a kormányzatot, mihamarabb teremtsen konkurenciaképes gazdasági feltételeket a szlovákiai agrárium és élelmiszeripar számára, támogatva a területen dolgozó kis- és középvállalkozásokat, a fiatal gazdálkodókat, megerősítve ezáltal a hazai minőségi élelmiszerellátást, egyben új, éltető erőt  adva  a vidéknek.

Az MKP Országos Tanácsa Esterházy János halálának hatvanadik és a kitelepítések hetvenedik évfordulójára emlékezve fejet hajt a mártír politikus emléke előtt. Továbbra is elítéljük a kollektív bűnösség elvét, és követeljük a bocsánatkérést és a jóvátételt.

Az európai kisebbségvédelmi csomaggal (Minority Safepack) kapcsolatos összeurópai aláírásgyűjtésről hamarosan külön cikkel jelentkezünk.